Banner, Tariff 2021

Unio varsler streik i kommunale tjenester over hele landet om meklinga ikke fører frem

Unio varsler streik i kommunale tjenester over hele landet, dersom meklingene ikke fører frem før 27. mai. Skal du streike har du allerede fått melding om det.

Unio kommune og Unio Oslo kommune har varslet streik i kommunale tjenester over hele landet, dersom partene ikke blir enige i meklingene før midnatt mellom 26. og 27. oktober.

Oslo kommune er et eget tariffområde, har egen tariffavtale, og mekler uavhengig av de øvrige kommunene i landet, men fristene er de samme.

Tilhører du et av disse tariffområdene, og eventuelt skal streike, har du allerede fått direkte melding om det.

Kan bli streik i skoler og helseinstitusjoner over hele landet

Unio kommune varsler streik i skoler, helseinstitusjoner, biblioteker og andre kommunale tjenester over hele landet. Fristen er natt til torsdag den 27. mai.

Det er over 7 000 medlemmer fordelt på 13 kommuner og 9 fylkeskommuner, fra Alta i nord til Kristiansand i sør, som kan tas ut i streik. Kommunene som rammes er Alta, Bærum, Bergen, Bodø, Haugesund, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Levanger, Ringsaker, Sunnfjord, Tønsberg og Ålesund.

Dersom det blir det nødvendig, er våre medlemmer klare til streik, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Se listen over institusjonene fordelt på kommuner og fylkeskommuner her

– Vårt mål er selvsagt å finne en løsning i meklingen, men avstanden til KS ved bruddtidspunktet var stor. Dersom det blir det nødvendig, er derfor våre medlemmer klare til streik, sier forbundsleder Tove Holst Skyer, som deltar i meklinga i KS-området.

Unios hjemmesider: Derfor kan det bli streik

Også streikefare i Oslo kommune

Neste uke skal Unio Oslo i mekling. Blir det ikke enighet tas over 600 Unio-medlemmer ut i streik.

Unio Oslo skal i mekling med Oslo kommune tirsdag 25. og onsdag 26. mai. Blir det ikke enighet, vil det være streik fra torsdag 27. mai.

– Vi går til mekling med ønske om å oppnå enighet, og på den måten unngå konflikt, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

Avstanden fra partene var stor under forhandlingene. Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer, noe som ikke er akseptabelt. Det må komme noe helt annet på bordet om dette skal komme i havn,

Unio: Disse tas ut ved streik i Oslo

Stor avstand og for lite penger

For lite penger og stor avstand mellom tilbud og krav gjorde at vi ikke fant en forhandlingsløsning med KS. De store rekrutteringsutfordringene, særlig blant sykepleiere og lærere, men også blant ergoterapeuter må KS nå anerkjenne og ta tak i.

– Vi må se starten på et lønnsløft for våre grupper. Tilbudet fra KS var ikke godt nok og ville ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, sier forhandlingslederen, og forklarer videre:

Det passer aldri med en streik. Det er svært beklagelig at barn, elever, brukere og pasienter over hele landet i så fall blir rammet. Men slik blir det dessverre hvis KS ikke verdsetter disse uunnværlige yrkesgruppene høyere. 
Les mer om bakgrunnen for meklinga i KS-området

Meklingsresultat i mange kanaler

Under mekling er partene pålagt taushet. Derfor vil det i denne fasen ikke komme informasjon om hvordan meklingen går og detaljer i meklingen. Så snart vi har noe å melde vil det skje i disse kanalene: