Ragnhild_Lied-900x600

Unio sin inntektspolitiske konferanse i dag: Offentlig sektor sin tur nå

Unio arrangerte i dag inntektspolitisk konferanse.
Både Unio-leder Ragnhild Lied og flere av forhandlingslederne var svært tydelige på at offentlig sektor må prioriteres i det kommende lønnsoppgjøret.

Når Unio sin inntektspolitiske konferanse i år fall på Kvinnedagen, 8. mars, var likelønn naturligvis et tema. Denne oversikten viser at vi fortsatt har en vei å gå.

En kvinnelig ergoterapeut i kommunene tjener i gjennomsnitt 180 tusen kroner mindre enn en mannlig ingeniør i industrien. Begge med tre års høgskoleutdanning.

– Disse tallene viser meg at likelønn fortsatt er en kampsak, og at vi som arbeidstakerorganisasjon absolutt ikke kan rulle ned ermene, kommenterte forbundsleder i Ergoterapeutene Tove Holst Skyer.

TBU-tallenemå få konsekvenser for oppgjøret

TBU-tallene som kom 15. februar i år viste at tilsatte i private bedrifter har fått mye høyere lønnsvekst i fjor enn tilsatte i offentlig sektor. Det provoserte Unio.

– Når ikkje dei som set ramma for frontfaget følgjer opp ramma i praksis, blir vi provosert. Det må føre til at våre medlemmar i offentleg sektor blir prioritert i lønnsoppgjeret, sa Unio-leiar Ragnhild Lied.

Les mer om inntektspolitisk konferanse på Unios hjemmesider.

Følg lønnsoppgjøret

Vi vil samle informasjon om lønnsoppgjøret på ergoterapeutene.org/tariff2021