Forhandlingsapning_unio-kommune 2021

Unio kommune krever klar reallønnsvekst

Lønnsveksten i kommunesektoren i fjor ble betydelig lavere enn i privat sektor.
– Det er ikke akseptabelt. Det svekker rekrutteringen og muligheten for å gi gode tjenester. Vi krever derfor en klar reallønnsvekst for våre grupper, sa forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal ved starten av lønnsforhandlingene i KS-området i dag. Vår forbundsleder Tove Holst Skyer satt ringside. På Teams.

Bildet: Forhandlingsleder Steffen Handal (til høyre) i Unio kommune med forhandlingsmotpart KS-direktør Tor Arne Gangsø. Foto: Arun Ghosh/Utdanningsforbundet

I dag gikk startskuddet for lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Arbeidstakerorganisasjonene leverte sine første krav til arbeidsgiverorganisasjonen KS. Forhandlingsleder Steffen Handal for Unio kommune er tydelig på hva han mener må til i år:

Forsiden av Unios krav 1
Unio kommunes krav 1

– Vi krever en klar reallønnsvekst for våre medlemmer. Frontfagsrammen er for lav for oss. Dette lønnsoppgjøret må være mer enn et vanlig mellomoppgjør. Det må være starten på noe nytt som kan bidra til å løse et samfunnsproblem. Lønnsveksten i kommunesektoren i fjor havnet 0,5 prosentpoeng under frontfaget, og ble betydelig lavere enn andre områder i privat sektor som varehandel og finans. Dette er ikke akseptabelt.

Forbundsleder med klare forhandlings-forventninger. Selv om de skjer på Teams

Forbundsleder Tove Holst Skyer deltar i KS-forhandlingene på vegne av medlemmene i Ergoterapeutene. Som de fleste andre skjer dette på Teams. Hun har klare forventninger til årets lønnsoppgjør.

Forbundslederens utsikt til årets forhandlinger – på Teams. Følg @ergotove på Instagram.

– Koronapandemien har tydelig vist hvor viktig det er med en velfungerende, sterk, offentlig sektor. Når en krise oppstår er det avgjørende å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, blant annet ergoterapi, sier hun.

Det er alvorlig for både enkeltmenneskene og samfunnet når ergoterapi ikke gis til rett tid.
– Derfor er jeg glad for at Unio i år krever en tydelig verdsetting av verdiskapingen i offentlig sektor, sier forbundslederen.

Kompetansen og tjenestene som ergoterapeuter, sykepleiere, fysioterapeuter, lærere og barnehagelærere står for, er avgjørende for den samlede verdiskapingen i samfunnet.
– Nå må det verdsettes i lønn, slik at resultatet reflekterer både utdanning, kompetanse og ansvar, krever hun.