Sverresdatter

Streiken ved sykehusene er over – Unngikk tvungen lønnsnemnd

For å unngå tvungen lønnsnemnd har Unio Spekter godtatt en frivillig lønnsnemnd. De streikende må forholde seg til informasjon fra den lokale streikekomité.

Da Unio Spekter ble kalt inn til arbeidsministeren onsdag med trussel om ny tvungen lønnsnemnd, bestemte forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen seg for å stenge den veien. – Nå er vi tatt i tvungen lønnsnemnd to ganger på rappen. Da vi var hos statsråden, var det helt klart at vi ikke ville få streike videre ved sykehusene. Da bestemte vi oss for heller å be om en frivillig nemnd. Det gir oss flere muligheter, sier Larsen.

Hun understreker at streikeviljen hos medlemmene fortsatt var stor, men at Unio måtte ta ansvar når tvungen lønnsnemnd var det eneste andre alternativet som lå på bordet.

Les mer om den frivillige lønnsnemda på Unios hjemmesider

Informasjon til de streikende

Medlemmer som er i streik, skal forholde seg til informasjon fra den lokale streikekomiteen. Blant annet gjelder dette når de skal gå tilbake til arbeidet.