Lill-Sverresdatter-Larsen-Riksmekleren

Streik ved sykehusene

Riksmekleren klarte ikke å unngå streik ved sykehusene etter meklingen mellom Unio og Spekter. Sammen med Unio-kollegene våre streiker vi nå for kunnskap og trygghet i enda ett tariffområde.

Forhandlingssjef Hege Munthe har representert Ergoterapeutene i meklinga.

– Lønnstilbudet fra Spekter var altfor dårlig. Det er stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. Helseforetakene må ta dette samfunnsproblemet på alvor og gi et tilbud som kan bidra til å gjøre yrkene mer attraktive, sier leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen (bildet ovenfor).

Ergoterapeutenes forhandlingssjef Hege Munthe har representert medlemmene våre under meklinga.

Riksmeklers møtebok – mekling Spekter og Unio juni 2021

Streikeviljen er stor når til sammen 313 Unio-medlemmer, 18 av disse ergoterapeuter, nå er ute i streik. I tillegg til ergoterapeuter og sykepleiere er medlemmer fra Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, Utdanningsforbundet og Det norske maskinistforbund gått ut i streik.

Streik var siste utvei

– Vi ser alltid ser på streik som siste utvei, men arbeidsgiver ga oss dessverre ikke noe annet valg. De har et ansvar for å sørge for at befolkningen har tilgang på det de trenger av helsepersonell nå og i fremtiden. Når arbeidsgiver ikke har kommet oss i møte på vesentlige elementer, så ble det slik, sier Larsen.

– Skal vi kunne ta godt vare på befolkningen og gi god og nødvendig helsehjelp også fremover, må rekrutteringen bli bedre. Det er ingen andre yrkesgrupper det er større mangel på enn sykepleiere i Norge i dag. Lønna til sykepleierne og Unios grupper for øvrig må derfor opp.

Vi streiker for kunnskap og trygghet – også ved sykehusene

– Sammen med Unio-kollegene våre streiker vi for kunnskap og trygghet. På den måten streiker vi også for kvaliteten i tjenestene og for aktivitet, deltakelse og bærekraftige helsetjenester, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Lønn er et viktig virkemiddel for at ansatte skal orke å stå i høy arbeidsbelastning, og bli værende i jobben sin. Slik er det også for ergoterapeuter.

Forsiktig streikeuttak

Uttaket fra Unio er forsiktig, og vil hovedsakelig ramme elektiv virksomhet, poliklinisk virksomhet og stabsfunksjoner ved de berørte sykehusene. Som vanlig unntar Unio medlemmer som arbeider med syke barn, øyeblikkelig hjelp, psykisk helse, kreft og sjelesorg.

– I år har vi også tatt hensyn til koronaberedskapen, og det er derfor få medlemmer vi ser vi kan ta ut i en forsvarlig streik. Vi er uunnværlige og vi er også ansvarlige, sier leder i Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

Oversikt over streikeuttaket per arbeidssted

Uttaksstedene er:

 • Ahus
 • Helse Bergen
 • OUS
 • St. Olavs hospital
 • Sykehuset Østfold
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Martina Hansens Hospital

Fordelingen er slik:

 • Norsk Sykepleierforbund: 207
 • Akademikerforbundet: 8
 • Det norske maskinist forbund: 1
 • Forskerforbundet: 18
 • Norsk Ergoterapeutforbund: 18
 • Norsk Fysioterapeutforbund: 31
 • Norsk Radiografforbund: 27
 • Utdanningsforbundet: 3