Unio_de-uunnværlige_samlet-v02-i streik_org

Streik i kommunal sektor

Selv med Riksmeklerens hjelp, kom ikke Unio-forbundene frem til en løsning i KS-området. 186 ergoterapeuter er nå i streik sammen med over 7000 Unio-kolleger. I staten og Oslo kommune mekles det fortsatt, seks timer på overtid.

Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio-kommune, måtte i morgentimene i dag, trekke på seg streike-skjorta.

Meklingen mellom Ergoterapeutene og de øvrige Unio-forbundene på den ene siden  og KS førte ikke fram. Unio går dermed i streik.
– Skal folk få gode tjenester må kommunene klare å rekruttere og beholde kvalifiserte folk til våre yrker. Da måtte vi fått en klar reallønnsvekst og sett starten på et lønnsløft, sier forhandlingsleder i Unio Kommune Steffen Handal. 

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune. 

Unio går til streik i kommunesektoren

Riktig kompetanse for å gi gode tjenester 

– Økt rekruttering er nødvendig for å møte SSB sine beregninger om fremtidig behov for ergoterapeuter, som forventes å øke betydelig. Høyere lønn er et viktig virkemiddel, sier forbundsleder Tove Holst Skyer, etter en hard natts mekling.

Ergoterapeutenes forbundsleder Tove Holst Skyer har representert Ergoterapeutenes 1900 medlemmer i KS-området under meklinga.

Mange har i fjor og i år sett den samfunnskritiske rollen ergoterapeuter, lærere, sykepleiere, barnehagelærere og andre ansatte med høy kompetanse og lang utdanning i kommunene har. Nå er det på tide at kompetanse og utdanning anerkjennes også lønnsmessig, sier hun etter en hard natts intens mekling.

186 ergoterapeuter i streik

Av våre over 1900 medlemmer i KS-området er 186 medlemmer i landets kommuner og fylkeskommuner tatt ut i streik. Sammen med over 7000 andre Unio-medlemmer, skal de ikke møte på jobb i dag, men forholde seg til den informasjon som de får fra den lokale streikeledelsen.

Fortsatt mekling for medlemmene i stat og Oslo kommune

I tariffområdene stat og Oslo kommune hadde partene også en frist ved midnatt, på å finne en meklingsløsning i tariffoppgjørene. Partene har blitt enige om å mekle på overtid, og medlemmer i disse tariffområdene skal inntil videre møte på jobb som vanlig.