w-Tove-5100

Ikke mer enn applaus fra lønnsnemnda til medlemmene ved sykehusene

Den frivillige lønnsnemnda mellom Unio og Spekter gav oss ikke noe ekstra.
– Jeg mener likevel det var riktig å forsøke, når alternativet var tvungen lønnsnemnd, sier forbundsleder Tove Holst Skyer skuffet.

Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby, Unio, leder av Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen og ass. forhandlingssjef Kari Tangen i Sykepleierforbundet før nemndsbehandlingen. Foto: Lars Petter Eriksen

Applaus, men ikke ei krone ekstra. Likevel: lønnsnemnda går langt i å peke på myndighetene som de ansvarlige for å sikre et varig høyere lønnsnivå som sikrer helseforetakene kvalifisert helsepersonell.
– Nå er det ikke lenger noe alternativ for politikerne å peke tilbake til partene for å løse dette, sier leder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen.

I går kom «dommen» fra den frivillige lønnsnemnda etter streiken for ergoterapeuter og andre Unio-grupper i helseforetakene. Den vil ikke strekke seg lengre enn en årslønnsvekst på 2,82 prosent.

Nemnda peker på og anerkjenner utfordringer med å rekruttere sykepleiere til helseforetakene, og tar til orde for at lønnsnivået kan være for lavt til å sikre et velfungerende arbeidsmarked for disse gruppene.

Les mer om nemndas kjennelse på Unios hjemmesider.

Skuffet forbundsleder

Den frivillige lønnsnemnda mellom Unio og Spekter gav oss ikke noe ekstra. Jeg mener likevel det var riktig å forsøke, når alternativet var tvungen lønnsnemnd, sier forbundsleder Tove Holst Skyer skuffet.

Hun peker på at praktiseringen av frontfagsmodellen motarbeider behovet for å løse utfordringene i helsevesenet.
– Om vi skal sikre rett kompetanse til rett tid, må lønn brukes som et virkemiddel. Nå ser vi mot hovedoppgjøret til våren, men noterer oss at nemnda peker på myndighetene.

Her kan du lese lønnsnemdas avgjørelse

Resultatet for våre medlemmer

Resultatet for våre medlemmer følger nedenfor. Tillitsvalgte og forbundskontoret kan bistå deg med å forstå hva resultatet innebærer for deg.

a) Ergoterapeut gis et tillegg på 2,0 % og ytterligere et tillegg på 0,5 % for ansatte med en ansiennitet på 16 år eller mer.

Ny minstelønnstabell

Tillegg og minstelønnsendringer gis fra 1. juli 2021

b) Spesialergoterapeut med spesialkompetanse gis et tillegg på 2,0 % og ytterligere et tillegg på 0,5 % for ansatte med en ansiennitet på 10 år eller mer.

Tillegg og minstelønnsendringer gis fra 1. august 2021

c) Ledere gis et tillegg på 2,5 %.

Tillegg gis fra 1. august 2021

d) Øvrige medlemmer gis et tillegg på 2,0 %.

Tillegg gis fra 1. august 2021

e) Det avsettes en pott til lokale forhandlinger.

I potten fratrekkes kostnader knyttet til endring av ubekvemstillegg som ble avtalt i 2020. Lokale tillegg gis med virkning fra 1. mai 2021.

Frist for de lokale forhandlingene er fredag 1. oktober 2021. De lokale parter kan be om bistand fra de sentrale parter. Behov for bistand varsles fortløpende. Sentrale minstelønnshevinger skal ikke begrense lokale tillegg.

Potten utgjør minst: 0,44 prosent av forbundets lønnsmasse (årslønnseffekt 0,29 %).

Lønnsoppgjør i mange kanaler

For å holde deg løpende orienter om lønnsoppgjøret, anbefaler vi deg å følge med i disse kanalene.