Aina-Skjefstad-Andersen-radhuset-alvorlig-2021

Brudd også i Oslo kommune

– Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Da er det ingen grunn til å gå videre, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen etter fredagens brudd.

Lønnsforhandlingene i årets mellomoppgjør i Oslo kommune startet 23. april, hvor forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen var meget tydelig på Unios krav:

– En klar reallønnsvekst for våre grupper, var budskapet da, noe som ble spesifisert i det første kravet som ble overlevert Oslo kommune: «l tariffoppgjøret 2021 krever Unio en økonomisk ramme som gir en klar reallønnsvekst for Unios medlemsgrupper, og som også inkluderer en kompensasjon for etterslepet fra 2020. Unio krever prosentvise tillegg på lønnstabellen».

Ingen vilje til å møte Unios krav

En uke senere, etter at Unio og de andre organisasjonene hadde levert sine nye krav, svarte Oslo med et tilbud som var langt under det Unio kunne godta.

Advokat Berit Førli har representert Ergoterapeutenes medlemmer under forhandlingene.

– Oslo kommunes tilbud ville betydd en reallønnsnedgang for våre medlemmer. Avstanden var for stor til at det var noen grunn til å fortsette forhandlingene.

Det sier Unios Oslos forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen etter at hun fredag ettermiddag meddelte kommunen om at Unio bryter. Hun mener Unios krav gjenspeiler Oslos kommunes behov for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse.

Rekrutteringsproblemer

Unios forhandlingsleder i Oslo påpeker at det haster for kommunen å ta tak i rekrutteringsproblemene.

– Rekrutteringsutfordringene i Oslo kommune er nå så store at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik befolkningen her må kunne forvente. Når kommunen ikke klarer å rekruttere og beholde yrkesgrupper med høyere utdanning blir kapasiteten truet og tjenestene blir dårligere.

Les mer om bruddet og bakgrunnen for det på Unios hjemmesider

Mekling står for tur

Meklingsfristen er midnatt 26. mai. Dersom det ikke blir enighet, blir det streik fra 27. mai.

Det forhandles fortsatt i Oslo kommune

Oslo kommune er et eget forhandlingsområde, og der forhandler partene fortsatt.

Følg lønnsoppgjøret

Vi samler informasjon om lønnsoppgjøret på ergoterapeutene.org/tariff2021. Følg også med i sosiale medier.