Guro_Lind_2021

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

Unio valgte i ettermiddag å bryte lønnsforhandlingene med staten.
– Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn, sier forhandlingsleder i Unio stat, Guro Elisabeth Lind (bildet). Oppgjøret havner nå hos Riksmekleren.

Lønnsforhandlingene i årets mellomoppgjør i staten har pågått siden mandag. Unios hovedkrav har vært reallønnsvekst for medlemmene – altså at lønnsøkningen skal være større enn prisveksten.

Statens siste tilbud hadde en ramme på 2,7 prosent lønnsøkning, som er under forventet prisvekst på 2,8 prosent. I tillegg ville statens beregning av lønnsglidning og overheng betydd et enda svakere resultat totalt sett.

Ergoterapeutene har vært representert i forhandlingene med vår forhandlingssjef Hege Munthe

Ergoterapeutene har vært representert i statsforhandlingene med vår forhandlingssjef Hege Munthe.

Overrasket over manglende ønske om å beholde kompetente medarbeidere

– Med statens tilbud ville våre medlemmer gått ned i reallønn. Det er helt uakseptabelt. I fjor lå lønnsveksten i staten langt under lønnsveksten i industrien. Med dette tilbudet er vi bekymret for at offentlig sektor nok et år blir hengende etter. Det er både urettferdig og uklokt, sier Lind.

Hun er overrasket over at ikke staten vil gjøre mer for å holde på kompetente medarbeidere.

– Statens lønnspolitikk gjør viktige samfunnsyrker mindre attraktive. Bare halvparten av unge forskere vil i dag anbefale andre en forskerkarriere. Det er synd at ikke staten viser ansvar og setter bedre pris på sine medarbeidere, sier Lind.

Protokollen fra forhandlingene

Mekling står for tur

Den 25. mai starter meklingen, som har frist ved midnatt 27. mai.

– Vi går inn i mekling med forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer, sier Guro Elisabeth Lind.

Følg lønnsoppgjøret

Torsdag kveld sendte vi tariffinformasjon til alle våre medlemmer i det statlige tariffområdet.

Vi vil samle informasjon om lønnsoppgjøret på ergoterapeutene.org/tariff2021. Følg også med i sosiale medier.