KS-brudd 2021

Brudd i kommunesektoren: – Stor avstand og for lite penger

Tilbudet fra KS var ikke godt nok til at vi fant en forhandlingsløsning. Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Tilbudet ville ikke bidratt til å styrke rekrutteringen og heller ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Fristen for forhandlingene i kommunesektoren var midnatt fredag, men partene valgte å bryte forhandlingene fredag ettermiddag. Oppgjøret går dermed til mekling.

–  For lite penger og stor avstand mellom tilbud og krav gjorde at vi ikke fant en forhandlingsløsning. De store rekrutteringsutfordringene må KS nå anerkjenne og ta tak i. Tilbudet fra KS var ikke godt nok og ville ikke gitt helt nødvendig kjøpekraftforbedring, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune.

Tilbudet hadde en ramme rett i underkant av 2,7 prosent, som var på linje med privat sektor og ville gitt en svak reallønnsnedgang for våre medlemmer. Det kunne vi ikke akseptere, sier forbundsleder Tove Holst Skyer, som har deltatt i forhandlingene.

– Avstanden mellom partene var så stor at vi ikke så noen grunn til å fortsette forhandlingene, sier han.

Etterlyser lønnsløft

Handal mener at årets oppgjør må være begynnelsen på et lønnsløft for ansatte med høyere utdanning, og må følges opp i kommende tariffoppgjør. Rekrutteringsutfordringene i offentlig sektor er et samfunnsproblem som må løses.

Les mer om bruddet på Unios hjemmesider

Krever kompensasjon for etterslepet

– Lønnsveksten i kommunesektoren ble betydelig lavere enn i privat sektor i fjor. Privat sektor gikk langt utover frontfagsrammen og landet på 2,2 prosent, mens vi holdt oss innenfor og ble avspist med 1,7. Dette må vi ta igjen. Vi krever derfor kompensasjon for etterslepet fra i fjor og en klar reallønnsvekst for våre grupper. Men KS viser liten vilje til å komme oss i møte, sier han.

– Dette svekker rekrutteringen til yrkene våre og muligheten for å gi barn, unge, pasienter og gamle et tilbud med god kvalitet. Slik kan det ikke fortsette. Lønnsnivået må opp – derfor krever vi en klar kjøpekraftforbedring for alle våre medlemmer, sier en tydelig oppgitt Steffen Handal.

Mekling står for tur

Meklingsfristen er midnatt 26. mai. Dersom det ikke blir enighet, blir det streik fra 27. mai.

Følg lønnsoppgjøret

Vi samler informasjon om lønnsoppgjøret på ergoterapeutene.org/tariff2021. Følg også med i sosiale medier.