OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi lanserer nettkurset «Tillitsvalgte og ergoterapeuters kjernekompetanse»

Som en del av implementeringa av det nye opplærings- og utviklingsprogrammet for tillitsvalgte, lanserer Ergoterapeutene dette nettkurset.

Dette nettkurset skal gi tillitsvalgte trening i å beskrive ergoterapeuters kjernekompetanse og hvorfor ergoterapi bidrar til deltakelse, inkludering og bærekraftige helsetjenester. Målet er at de tillitsvalgte skal utforske mulighetsrommet på sin arbeidsplass.

Selvstudium eller full pakke

Man kan enten gjennomføre kurset som et selvstudium eller delta i refleksjonsgrupper, og dermed oppnå sluttkompetanse i form av kursbevis. Vi anbefaler full pakke for størst utbytte.

Kurset er gratis, og som deltaker vil du få best utbytte av kurset dersom du har gjennomført Grunnkurs 1 og Grunnkurs 2 først.

Forsterket innsats for å gi tillitsvalgte ressurser, kompetanse og verktøy

Ergoterapeutene lanserte før jul vårt opplærings- og utviklingsprogram for tillitsvalgte, der vi forsterker vår innsats for å gi tillitsvalgte ressurser kompetanse og verktøy, som skal gi trygghet og motivasjon i vervet.

Dette er viktig for å sikre at vi er fagpolitisk sterke, er innovative og bidrar til gode arbeidsbetingelser for medlemmene, og til fagets og samfunnets utvikling.

Mer om opplærings- og utviklingsprogrammet for tillitsvalgte