Forside, Opplærings- og utviklingsprogram for tillitsvalgte 2021 (20-23 142)

Forsterket innsats for å gi tillitsvalgte ressurser, kompetanse og verktøy

Ergoterapeutene har videreutviklet sitt opplærings- og utviklingsprogram for tillitsvalgte, og vi forsterker vår innsats for å gi tillitsvalgte ressurser kompetanse og verktøy, som skal gi trygghet og motivasjon i vervet.

Forventningsfull forbundsleder, Tove Holst Skyer

Medlemmenes og tillitsvalgtes aktivitet, engasjement og kompetanse er fundamentet i forbundet.
– Alle medlemmer skal ivaretas av en tillitsvalgt med ressurser, kompetanse og verktøy som gir trygghet og motivasjon i vervet. Målet vårt er at vervet som tillitsvalgt skal være attraktivt og at alle tillitsvalgte er gode representanter for fag og forbund, sier forbundsleder Tove Holst Skyer.

Forbundslederen håper at det nye opplærings- og utviklingsprogrammet vil bli godt tatt i mot blant forbundets 500 tillitsvalgte.

Tar opplæring og utvikling av tillitsvalgte flere skritt videre

«Motivert, rustet og løsningsorientertert.» Det nye opplærings- og utviklingsprogrammet for tillitsvalgte.

Det nye opplærings- og utviklingsprogrammet bygger på tilsvarende program fra 2016, og de viktigste endringene er:

  • Introduksjonspakken for tillitsvalgte videreføres, men i stedet for en introduksjonspakke etablerer vi 2-4 introduksjonspakker som er tematiske og grundigere enn dagens introduksjonspakke. Introduksjonspakkene vil også strekke seg over en større del av tidsrommet frem mot Grunnkurs 1
  • Innholdet i Grunnkurs 1 og 2 omarbeides slik at kursene i større grad går i dybden
  • Grunnkurs 3 etableres og blir en del av grunnopplæringa for tillitsvalgte. Kurset skal gi en bredere innføring i fagpolitikk, påvirkningsarbeid, retorikk, drøftinger og forhandlinger
  • Bruk av elektroniske verktøy i større omfang enn i dag. Dette innebærer forberedelser og etterarbeid til fysiske kurs, digitale emnekurs og Lønn til lunsj.

Bli kjent med det nye opplæringsprogrammet

Som tillitsvalgt er det viktig at du er kjent med dine muligheter for opplæring og utvikling. Skjematisk fremstilles den tillitsvalgtes opplærings- og utviklingsreise slik.

Skjematisk fremstilling av vår opplæring og utvikling av tillitsvalgte.

Kort vei til opplæring, råd og veiledning

Vi i Ergoterapeutene ønsker å være en organisasjon der du som tillitsvalgt opplever at det er kort vei til opplæring, råd og veiledning, enten dette skjer i nettverk av tillitsvalgte eller med regionstyrer eller forbundskontoret.

Vi legger opp til at våre nyvalgte tillitsvalgt skal ha fått tilbud om å gjennomføre grunnopplæringa i løpet av 12-24 måneder etter at de har blitt valgt. Når det gjelder ditt opplæringsbehov er det viktig at du signaliserer det til regionstyret ditt.

Ulike ressurser og verktøy

Andre verktøy og ressurser som kan være aktuell for deg som tillitsvalgt