M├©te-3493

Resultatene fra de elektroniske valgene er klare

Resultatene fra de elektroniske valgene er klare. Se hvem som skal representere deg og din region.

Frem til 15. september ble det gjennomført elektroniske valg i de syv regionene. Når valget nå er avsluttet har til sammen 801 medlemmer deltatt. Dette gir en valgdeltakelse på 24 % av de som kunne avgi stemme.
Dette er litt høyere enn for tre år siden, og viser at Ergoterapeutene er et forbund som er både fremtidsrettet og basert på demokratiske prinsipper.

Resultat fra de syv regionene

Her er resultatene fra de ulike regionene:

Mulighet for å klage på avviklinga

De regionale, elektroniske valgene gjennomføres etter egne retningslinjer (nytt vindu) som er vedtatt av forbundsstyret. Medlemmene har mulighet til å klage på avviklinga, før forbundsstyret til slutt godkjenner avviklinga

Aktive regioner og kompetente regionstyrer

Regionstyrene har en betydningsfull rolle i utviklingen og utøvelsen av forbundets virksomhet og skal sørge for at regionens behov og ønsker blir ivaretatt i utarbeidelse av forbundets politikk og standpunkt før de vedtas av forbundsstyret. Regionstyrene består av mellom fem og ti medlemmer. Litt ulikt i de ulike regionene.

Regionstyret ledes av en leder som leder og koordinerer arbeidet i styret. Alle regioner er også representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Det samme gjør dennes vararepresentant. Styrene som nå er valgt starter sitt arbeid etter landsmøtet, og velger sin egen nestleder og tildeler andre verv og oppgaver i styret.