Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Nord 2023

Ergoterapeutene Nord har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet, og arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen 104 av 424 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 25 %.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Nord var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Marie Kirstine Søberg-Klyver Bodø Kommune 101

Marie Kirstine Søberg-Klyver er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Innlandet.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Nord var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Heidi Fløtten Nordlandssykehuset101

Heidi Fløtten er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Nord var det en kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

June Rondestvedt KoRus Nord 102

June Rondestvedt er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. I Ergoterapeutene Nord har regionen besluttet å ha 7 regionstyremedlemmer i tillegg til regionleder og regionens forbundsstyrerepresentant med vara. I tillegg kommer også 2 vararepresentanter, som det dessverre ikke var kandidater til.

Følgende 7 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Nord med dette antall stemmer:

Eivor RasmussenFinnmarkssykehuset 99
Pia Birgitte JessenPrivat94
Janne JoakimsenTromsø Kommune101
Malin ÅkerøyHelgelandssykehuset96
Bjørn Inge Amundsen Alta Kommune96
Viviann NordheimUNN – Narvik96
Heidi PaulsenTromsø Kommune99

Valg av landsmøtedelegater

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer. Fra Ergoterapeutene Nord skal det velges 8 delegater. De 8 kandidatene med flest stemmer velges som delegater.

Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer:

Pia Birgitte Jessen GodDialog klinikken88
Marie Kirstine Søberg-Klyver Bodø kommune100
Eivor RasmussenFinnmarkssykehuset, Kirkenes sykehus100
Janne JoakimsenTromsø kommune94
Petter MannsverkFinnmarkssykehuset, DPS Vest Finnmark98
Malin Johanne ÅkerøyHelgelandssykehuset88
Bjørn Inge AmundsenAlta kommune89
Berit Regine LaitiKarasjok kommune67

Følgende er valgt som vararepresentanter med dette antall stemmer:

1. Viviann NordheimUNN Narvik64
2. Birgit Skinnemoen Kvænangen kommune44

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Heidi Fløtten og sittende vararepresentant, June Rondestvedt på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.