Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Viken 2023

Medlemmene i den fremtidige regionen Ergoterapeutene Viken har valgt de representantene som skal arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen 147 av 742 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 20 %.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Viken var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Lene KalvikRingerike kommune137

Lene Kalvik er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Viken.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. .Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Viken var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Kamilla Lemb HerbjørnsenNAV140

Kamilla Lemb Herbjørnsen er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Viken var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Lene Kalvik Ringerike kommune137

Lene Kalvik er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

I Ergoterapeutene Viken er det besluttet å ha 8 regionstyremedlemmer inkludert regionleder, regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara.

Følgende 8 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Viken med dette antall stemmer:

Marianne HøghaugRingerike kommune133
Thomas AndersenFredrikstad kommune133
Lene Borgen ClausenEidsvoll kommune135
Didrik Brattbakk KristiansenMoss kommune133
Stine Marie HjertakerUllensaker kommune136
Inger Marit HurumDrammen kommune137
Guro EldeFlå kommune134
Siv SommerfeltA-hus135

Valg av landsmøtedelegater

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer. Fra Ergoterapeutene Viken skal det velges 11 delegater. De 11 kandidatene med flest stemmer velges som delegater.

Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer

Lene KalvikRingerike kommune131
Marianne HøghaugRingerike kommune132
Thomas AndersenFredrikstad kommune137
Lene Borgen ClausenEidsvoll kommune137
Didrik Brattbakk KristiansenMoss kommune135
Stine Marie HjertakerUllensaker kommune137
Inger Marit HurumDrammen kommune139
Guro EldeFlå kommune136
Siv SommerfeltA-hus136
Hilde BechDrammen kommune127
Svanhild HensemaAsker kommune98

Følgende er valgt som vararepresentanter med dette antall stemmer:

1. Sana SalahiFredrikstand kommune60
2. Tora NilsenNAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken56
2. Hanna Dyrud TingvoldRingerike kommune56

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Kamilla Lemb Herbjørnsen og sittende vararepresentant, Monica In Frovik på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.