Resultater fra det elektroniske valget i Ergoterapeutene Vest 2023

Ergoterapeutene Vest har valgt de representantene som skal representere regionen på landsmøtet, og arbeide i regionstyret i neste landsmøteperiode.

Til sammen 155 av 789 stemmeberettigede avga sin stemme i det elektroniske valget. Dette gir en valgdeltakelse på 20 %.

Valg av regionleder

I Ergoterapeutene Vest var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Oda Ruud BakkeBergen kommune – Nav Bergen nord150

Oda Ruud Bakke er dermed valgt til regionleder for Ergoterapeutene Vest.

Valg av regionens forbundsstyrerepresentant

Alle regioner er representert med hver sin representant i forbundsstyret. Representanten inngår også i regionstyret. Representanten godkjennes av landsmøtet. I Ergoterapeutene Vest var det én kandidat til dette vervet som mottok følgende antall stemmer:

Judith B. N. EkerhovdBremanger kommune149

Judith B. N. Ekerhovd er dermed valgt som regionens forbundsstyrerepresentant.

Valg av vara til regionens forbundsstyrerepresentant

I Ergoterapeutene Vest var det én kandidat til dette vervet, som mottok følgende antall stemmer:

Birte Sandal RikstadKinn kommune148

Birte Sandal Rikstad er dermed valgt som vara til regionens forbundsstyrerepresentant.

Regionstyret for øvrig

Styret har ansvaret for å legge til rette for aktivitet i regionen, og har ansvar for at årsmøtets vedtak gjennomføres. Regionstyret er også bindeleddet mellom medlemmene og tillitsvalgte i regionen og forbundsstyret. I Ergoterapeutene Vest har regionen besluttet å ha 5 regionstyremedlemmer inkludert regionleder og regionens forbundsstyrerepresentant og dennes vara. I tillegg kommer også vararepresentanter.

Følgende 5 er valgt til regionstyremedlemmer i Ergoterapeutene Vest med dette antall stemmer:

Olaug Lillehammer LaukelandHelse Bergen125
David Wefring OsenNAV128
Cathrine TufteRandaberg kommune128
Stefania DanielsdottirStrand kommune97
Tone EitrheimKvinnherad kommune121

I tillegg er to valgt til vararepresentant til regionstyret med dette antall stemmer:

1. Irene FjeldBergen kommune, Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge i Bergenhus og Årstad96
2. Morten Eric Christian Mortlock BreiremSola kommune80

Valg av landsmøtedelegater

Landsmøtet er forbundets øverste organ. Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste tre årene. Delegatene velges av forbundets regioner, og antallet fra hver region står i forhold til antall medlemmer. Fra Ergoterapeutene Vest skal det velges 11 delegater. De 11 kandidatene med flest stemmer velges som delegater.

Følgende er valgt som delegater med dette antall stemmer:

Monica SkadsemSandnes kommune, Fysio- og ergoterapitjenester til barn142
Oda Ruud BakkeBergen kommune – Nav Bergen nord145
Olaug Lillehammer LaukelandHelse Bergen134
David Wefring OsenNAV135
Stefania DanielsdottirStrand kommune122
Birte Sandal RikstadKinn kommune128
Cathrine TufteRandaberg kommune133
Silje MørkveVoss herad133
Tone EitrheimKvinnherad kommune140
Synnøve Askeland KvammeLærdal kommune123
Annette EidesenSandnes kommune, enhet for funksjonshemmede122

Følgende er valgt som vararepresentanter med dette antall stemmer:

1. Åshild Furnes NenseterNAV Hjelpemiddelsentral Vestland. Bergen89
2. Kristin GjelvikSandnes kommune86
3. Marit FardalVaksdal kommune73

I tillegg møter regionens sittende forbundsstyrerepresentant, Judith B. N. Ekerhovd og sittende vararepresentant, Irene Fjeld på landsmøtet.

Resultater fra de øvrige regionene.