bar-bestefar7245

Modul 5. Kommuneplanarbeid er nå tilgjengelig

Ergoterapeutene har utviklet kurset «Deltakelse og mestring for eldre» for å skolere og motivere ergoterapeuter til å ta i bruk mulighetsrommet som kvalitetsreformen «Leve hele livet» gir.

Nettkurset er gratis og har som mål at ergoterapeuter skal innta en aktiv rolle i kommunenes arbeid med personsentrerte tjenester, utvikling av lokalsamfunn og tiltak som bidrar til mestring og deltakelse for eldre. Kurset er delt opp i 5 moduler med to moduler startet høsten 2019 og tre våren 2020. Modulenes tema er valgt ut i fra de kapitler i Leve hele livet hvor ergoterapeuters kompetanse er sentral for kommunenes arbeid med reformen. Les mer

I modul 5. Kommuneplanarbeid er målet å gjøre deltakerne kjent med kommuneplanprosessen og hvordan de kan påvirke i denne, og generelt i utvikling av tjenester.

For påmelding se kurskalenderen