Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Deltakelse og mestring for eldre

Runde 2 - Gratis nettkurs for ergoterapeuter. Ergoterapeutene har utviklet kurset «Deltakelse og mestring for eldre» for å løfte frem ergoterapeuters kompetanse og motivere til å ta i bruk dette mulighetsrommet.
Hvor og når
Dato
15 september, 2020 - 31 desember, 2022
Sted
Hjemme, på jobben, eller et annet sted
Arrangør
Ergoterapeutene
Emne
Ergoterapispesifikk
Påmeldingsfrist
Ingen frist

Kvalitetsreformen Leve hele livet har som mål at de eldre i større grad skal mestre eget liv.

Ergoterapeutene har utviklet kurset «Deltakelse og mestring for eldre» for å løfte frem ergoterapeuters kompetanse og motivere til å ta i bruk dette mulighetsrommet.

Kurset har som mål at ergoterapeuter skal innta en aktiv rolle i kommunenes arbeid med å legge til rette for deltakelse og mestring for eldre i sitt arbeid med kvalitetsreformen Leve hele livet. 

Dette er spørsmål som nettkurset kan hjelpe deg å gi svar på:

Hvordan skal vi spre ergoterapeuters kompetanse? Hva kjennetegner vår kartlegging og våre tiltak? Hvordan forklarer vi aktivitetsanalyse, aktivitet og deltakelse, mestring av hverdagslivet, sammenhengen mellom person, aktivitet og omgivelser og alle andre kjennetegn ved ergoterapi, så andre forstår at vi kan mer enn tekniske hjelpemidler? 

Deltakerne vil blir delt inn i grupper. En kontaktperson får i oppgave å finne tid og sted for første møte.  

Kurset består av 5 moduler. Du kan melde deg på hele kurset eller enkelt moduler.

Kurset skal gi faglig påfyll gjennom 

  • Lesing av obligatorisk litteratur . Individuelt
  • Se videoforelesninger lagt ut på nett. Individuelt
  • Nettverksgruppe med felles refleksjon rundt oppgaver knyttet til modulen. Nettverksgruppene kan møtes fysisk eller digitalt.  

Lenke til nettkurs

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner hver modul av kurset som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist. Godkjenningen krever dokumentert deltakelse på nettverksmøte tilknyttet hver modul. De som gjennomfører alle 5 moduler vil får dette godkjent som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 30 timer til ergoterapispesialist.

Hver gruppe har en kontaktperson. Denne har ansvar for å melde inn deltakere i nettverksmøtet gjennom en tilsendt rapport-lenke.