bar-bestefar7245

Modul 5. Kommuneplanarbeid

Kort innføring i kommuneplanprosessen og hvordan du kan påvirke. 

Leve hele livet har ingen pålegg om tiltak, men en forventning om at kommunene skal fatte politiske vedtak om forbedringstiltak basert på en analyse av situasjonen i egen kommune. Forbedringsarbeidet følger trinnene i arbeidet med ny kommuneplan, som i de fleste kommuner startet opp etter kommunevalget 2019. 

Målet med denne modulen er å gjøre deltakerne kjent med kommuneplanprosessen og hvordan de kan påvirke i denne, og generelt i utvikling av tjenester.

Anslagsvis beregning av tidsbruk for modulen: ca. 4 timer forarbeid  inkludert lesing og videoer samt 2 timer diskusjon i nettverksgruppe.

Modulen er meritterende med 6 timer som ergoterapispesifikt kurs til spesialistordningen. Det er kun de som har dokumentert deltagelse  i nettverksgrupper som får modulene godkjent som meritterende til ergoterapispesialist.

Obligatorisk litteratur til forberedelse:

Helse og omsorgsdepartementet (2017). Meld.St.15 (2017-2018). Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre. Kap. 2, s. 31-54

Nygård, S. (2018). Leve hele livet og påvirkning gjennom kommuneplanarbeidet. Ergoterapeuten 5- 2018. s.22-26.

Hartviksen, T. A. og Eliassen, m. (2019). Ergoterapeutenes kjernekompetanse er en ressurs i kommunenes implementering av eldrereformen Leve hele livet. Ergoterapeuten 6-2019. s28-37. 

 

Videoforelesninger:

Kommuneplanarbeid. Oddrun Linge, tidligere rådgiver rådmannen Trondheim.

Kommuneplanarbeid. (PDF) Oddrun Linge.

Ergoterapeuters påvirkningsmuligheter – arbeid på systemnivå. Oddrun Linge, tidligere rådgiver rådmannen Trondheim.

Ergoterapeuters påvirkningsmuligheter – arbeid på systemnivå. (PDF) Oddrun Linge.

Hvordan påvirke beslutningsprosesser? Audun Øvrebø, informasjonsrådgiver og fylkessekretær for Agder Arbeiderparti. 

Hvordan påvirke beslutningsprosesser? PDF Audun Øvrebø.

Refleksjonsoppgave:

Refleksjonsoppgaver i etterkant som skal løses individuelt og i fysiske eller digitale nettverksgrupper.

Har din kommune begynt prosessen med ny kommuneplan?  Hvor langt har de kommet?

Hvordan beskrives utfordringene i din kommune i pågående kommuneplanarbeid, eventuelt i gjeldende kommuneplan? Har kommunen beskrevet noen strategier?

Kan du se et mulighetsrom for ergoterapi, en utfordring hvor du som ergoterapeut kan bidra med løsninger.

Hvordan kan du gå fram for å påvirke? Prøv å bruke Auduns «oppskrift» fra forelesningen.