ungdom-bestefar8336

Modul 3. Alle skal kunne delta. Mulighetsrommet for ergoterapeuter.

Denne modulen tar utgangspunkt i ergoterapeuters kjernekompetanse og mulighetsrommet innen ulike fagområder.

Ergoterapeutene prioriterer sin innsats ved å finne mulighetsrommet for påvirkning og synliggjøring av ergoterapeuters kompetanse.

Prioriteringene tar utgangspunkt i de store helse- og velferdsutfordringene.

Litteratur til forberedelse:

Ergoterapeutene (2017). Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse. s. 12.

Dette mener Ergoterapeutene. Les dokumenter som er relevant for ditt fagområde og arbeidsplass.

Fagområdebeskrivelsene 

Finn frem og sett deg inn i politiske styringsdokumenter på din arbeidsplass. Dersom du jobber i en kommune, kan dette være kommuneplan og aktuelle temaplaner. På sykehus er nasjonal sykehusplan og Oppdragsdokument til ditt helseforetak aktuelle. Dokumentene finnes ofte på hjemmeside under politiske dokumenter eller du kan Google etter sykehusplan og oppdragsdokument. 

Videoforelesninger:

Mulighetsrommet for ergoterapeuter. Tove Holst Skyer forbundsleder i Ergoterapeutene.

Mulighetsrommet for ergoterapeuter. (PDF) Tove Holst Skyer 

Mulighetsrommet for ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten. Malin Mongs Fagutviklingsergoterapeut, Oslo Universitetssykehus og styremedlem i Ergoterapeutene.

Mulighetsrommet for ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten. (PDF) Malin Mongs

Samfunnsbasert rehabilitering. Mulighetsrommet for ergoterapeuter. Carina Kolnes, ergoterapeut og Teamkoordinator TVT, Rehabilitering, læring og friskliv, Indre Østfold kommune.

Samfunnsbasert rehabilitering. Mulighetsrommet for ergoterapeuter. (PDF) Carina Kolnes

Mulighetsrommet for ergoterapeuter – Arbeid. Kamilla Lemb Herbjørnsen styremedlem Ergoterapeutene.

Mulighetsrommet for ergoterapeuter – Arbeid. (PDF) Kamilla Lemb Herbjørnsen. 

Vårt mulighetsrom! Ergoterapi for barn og unge. Mari Fjeldsven og Anette Schmitz ergoterapeuter i Hamar Kommune.

Vårt mulighetsrom! Ergoterapi for barn og unge. (PDF) Mari Fjeldsven og Anette Schmitz.

Mulighetsrommet for ergoterapeuter – Psykisk helse. Torbjørn Svendsen og Vegar Dall ergoterapeuter i Trondheim kommune.

Mulighetsrommet for ergoterapeuter – Psykisk helse. (PDF) Torbjørn Svendsen og Vegar Dall.

Refleksjonsoppgaver til nettverksgruppene:

Med utgangs punkt i litteratur og forelesninger, reflekter over hva som er ditt mulighetsrom, først individuelt så i nettverksgruppe.