ungdom-bestefar8336

Modul 1. Samfunnets utfordringer og bærekraftige tjenester

Denne modulen tar utgangspunkt i ergoterapeuters kjernekompetanse og å knytte denne til samfunnets helse- og velferdsutfordringer.

Samfunnets helse- og velferdsutfordringer påvirker innbyggernes muligheter til aktivitet og deltakelse på ulike arenaer.

Ergoterapeuters kjernekompetanse skal bidra til å løse samfunnets
helse- og velferdsutfordringer.

Ergoterapeuter må derfor være kjent med de nasjonale og lokale utfordringene, og anvendelse av egen kompetanse.

Litteratur til forberedelse:

Ergoterapeutene (2017). Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.

Ergoterapeutene (2019). Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Personsentrert ergoterapi .

Ergoterapi og bærekraftig utvikling. Standpunktdokument om bærekraft.

Videoforelesninger:

Ergoterapeuters kjernekompetanse. Toril Laberg generalsekretær og fagsjef i Ergoterapeutene.

Ergoterapeuters kjernekompetanse. (PDF) Toril Laberg.

Kommunikasjon og profilering – Ergoterapeuters kjernekompetanse. Toril Laberg generalsekretær og fagsjef i Ergoterapeutene.

Kommunikasjon og profilering – Ergoterapeuters kjernekompetanse. (PDF) Toril Laberg.

Samfunnets utfordringer – Hva søker politikere og ledere løsninger på og hvor kan ergoterapeuter bidra. Solrun Nygård seniorrådgiver i Ergoterapeutene.

Samfunnets utfordringer -Hva søker politikere og ledere løsninger på og hvor kan ergoterapeuter bidra. (PDF) Solrun Nygård

Ergoterapi og bærekraftig utvikling. Nils Erik Ness tidligere forbundsleder i Ergoterapeutene.

Ergoterapi og bærekraftig utvikling. (PDF) Nils Erik Ness

Refleksjonsoppgaver til nettverksgruppene:

1. Hvordan beskriver ledere og politikere hovedutfordringer på din arbeidsplass?

2. Hvor og hvordan kan du med din kompetanse bidra til løsninger på disse utfordringene?

3. Har du eksempler på hvordan du kan bidra til mer bærekraftige tjenester?