thon-hotel-arena-fasade

Vil du være med på laget?

Den sentrale valgkomiteen og valgkomiteene i de ulike regionene arbeider nå for fullt med å finne kandidater til regionstyrene, forbundsstyret og de regionale valgkomiteene. Kanskje er det deg eller noen andre flinke ergoterapeuter som du kjenner? Du har også mulighet til å ta initiativ til saker som kan behandles på landsmøtet.

Lederen i Ergoterapeutens februar-nummer.

«Hvem ser du? Hvilken kollega oppmuntrer du?», spurte forbundsleder Nils Erik Ness i lederen sin i Ergoterapeutens februarnummer, og oppfordret medlemmene til å foreslå kandidater til de ulike vervene som skal besettes i forbundet.

Landsmøtet, oktober 2020

Ergoterapeutene skal som planlagt gjennomføre sitt 25. landsmøte på Thon Hotel Arena på Lillestrøm i dagene 20.-22. oktober 2020.

Du kan være med

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer, og informasjon om eventuell påmelding vil komme senere. Det er for øvrig vedtektene til forbundet som angir hvem som skal møte på landsmøtet.

Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste årene. Delegatene fra regionene velges elektroniske valg som er planlagt i august/september. Ønsker du å møte må du lansere deg som kandidat for den regionale valgkomiteen.

Hvor er vi? Hvor skal vi?

I tillegg til å velge sine fremste tillitsvalgte og godkjenne aktiviteten i denne landsmøteperioden, peker landsmøtet ut retningen for den neste. Den viktigste saken på landsmøtet er utforming av programmet for kommende periode.

Regionene og de landsmøtevalgte komiteene og utvalgene kan foreslå saker de vil ha behandlet på landsmøtet. Fristen er. juni, og det haster derfor med å ta kontakt med din region.

Mer om landsmøtet

Mer informasjon om landsmøtet og de nyhetene vi har publisert om landsmøtet finner du her.