Ergoterapeutenes landsmøte gjennomføres som planlagt i oktober. Vil du være med?

Ergoterapeutenes forbundsstyre har besluttet at landsmøtet vårt gjennomføres som planlagt 21. og 22. oktober på Lillestrøm. Du kan delta. Skulle smittesituasjonen endre seg vesentlig vil forbundstyret ta opp saken til ny vurdering.

Gjennom en delegatordning bestemmer medlemmene hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste årene.

Meld deg som en mulig delegat

– Vil du være delegat, undrer organisasjonssjef Karl-Erik Tande Bjerkaas?

Akkurat nå er seks regionale valgkomiteer på leiting etter kandidater som kan stille til valg som delegater fra deres region.
– Ta kontakt, og lanser deg som et mulig delegat, oppfordrer Karl-Erik Tande Bjerkaas.

I august skal medlemmene velge sine delegater i elektroniske valg.

Nils-Erik Ness: Vil du være med på laget?

Åpent landsmøte

Landsmøtet er i utgangspunktet åpent for alle medlemmer, men forbundet må vurdere å begrense denne muligheten av smittevernhensyn.

Den enkelte deltaker må selv betale for utgifter til reise, opphold og overnatting. Muligheter for påmelding vil først bli åpnet over sommeren.

Landsmøtet er forbundets største verksted, og det blir aktive dager fra tidlig morgen til sent på kveld.

Forbundsstyret sine tre muligheter

Ergoterapeutenes forbundsstyre hadde tre alternativer da de behandlet saken:

  • Utsette landsmøtet
  • Gjennomføre som planlagt med fysisk møte
  • Gjennomføre et digitalt landsmøte

Under den rådende smittevernsituasjonen diskuterte forbundsstyret, mener forbundsstyret at det er mulig å samles til et et godt og trygt landsmøte i oktober.