Biltest-3363-1

Sakspapirene til landsmøtet i oktober er nå tilgjengelige

Det er seks uker til landsmøtet, og sakspapirene er nå klare.

Landsmøtet er sammensatt med delegater fra alle de syv regionene. Valget av delegater starta før helga, og medlemmer må avgi sin stemme senest 15. september.

På dagsordenen

I sakspapirene som nå er tilgjengelige finner du disse sakene:

 • Sak 2 Godkjenning av forretningsorden
 • Sak 5 Godkjenning av dagsorden
 • Sak 6 Godkjenning av retningslinjer for resolusjoner
 • Sak 7 Godkjenning av Norsk Ergoterapeutforbunds beretning for landsmøteperioden 2020–2023
 • Sak 8 Godkjenning av regnskapene for årene 2020, 2021og 2022
 • Sak 9 Norsk Ergoterapeutforbunds program for landsmøteperioden 2023-2026
 • Sak 10 Vedtektsendringer
 • Sak 11 Budsjett

Følgende saker vil ha sakspapirer, men som vanlig bli lagt frem på et senere tidspunkt:

 • Sak 3 Opprop av delegater
 • Sak 4 Konstituering
 • Sak 12 Valg

Mer om landsmøtet og sakene som skal behandles der