barn-m-leke5980

Støtte til sivil befolkning i krigsområder

Norsk Ergoterapeutforbunds landsmøte fordømmer alle angrep på sivil befolkning.

Krig og terrorhandlinger truer menneskerettigheter og helse, og en sivilbefolkning under angrep utsettes for enorme påkjenninger. Trygge og meningsfulle hverdager fylt med aktivitet og deltakelse rives bort, og liv og helse trues. Mennesker må sikres humanitær nødhjelp, helsehjelp og trygghet. 

Når sivilbefolkning rammes, blir barn og personer med nedsatt funksjonsevne spesielt hardt rammet. De må gis ekstra beskyttelse. Angrep på skoler, helsepersonell og sykehus er helt uakseptabelt. 

Landsmøtet vil gjennom denne resolusjonen vise sin støtte til sivilbefolkningene i Ukraina, Israel, Palestina og andre steder hvor krig, terror og katastrofer utspiller seg. Våre tanker går til alle våre kolleger som nå lever og jobber under forferdelige forhold. 

Norsk Ergoterapeutforbund ber regjeringen om å bidra til innsats for dialog, fred og humanitær hjelp. 

Uttalelsen ble vedtatt på landsmøtet i Norsk Ergoterapeutforbund i dag.

Pressemelding med landsmøtets uttalelse

Flere nyheter fra landsmøtet

Du finner flere nyheter fra landsmøtet her