Forbundsstyret med ekeløv

Mandag samles Ergoterapeutenes landsmøte, og du kan delta

Mandag 23. oktober samles forbundet til landsmøte på Gardermoen. Du kan følge forhandlingene minutt for minutt, og bidra med svar på spørsmålet: Hva er viktig for deg?

Når et feststemt forbundsstyre nå samler forbundet til stevne, kan du følge landsmøtet på nett. Benytt disse tre lenkene:

Programmet for landsmøtedagene antyder når de ulike sakene vil bli behandlet.

Disse møter på Gardermoen

Det er delegater fra våre syv regioner som bestemmer hvilke rammebetingelser som skal styre forbundets aktivitet de neste årene. De regionale valgene avsluttes 15. september.

Her kan du lese hvem som møter fra din region

I tillegg møter forbundsstyret med varamedlemmer, og representanter fra forbundets ulike komiteer og utvalg.

Dette bestemmer landsmøtet og slik kan du delta

Landsmøtet skal gjennom behandling av sine saker, ta temperaturen på forbundet og verden rundt oss, peke retning for arbeidet i neste landsmøteperiode, og legge rammene for dette arbeidet.

Slik kan du delta

Du kan enten kommentere overføringen fra landsmøtet på forbundets Youtube-kanal eller du kan poste et innlegg i sosiale media der du bruker emneknaggen #ergolm23 eller @ergoterapeutene. Det viktige spørsmålene er som alltid: Hva er viktig for deg? Hvordan vil du delta?

På dagsordenen

Den viktigste saken på et landsmøte er utforming av programmet for kommende periode. Programmet fastlegger forbundets prinsipper og verdigrunnlag, men viser også retning for arbeidet i forbundet i den kommende landsmøteperioden.

Sakspapirene

Landsmøtet vedtar et budsjett for de neste tre årene i tråd med de aktivitetene som er skissert i programmet.

Videre er det landsmøtet som har fullmakt til å vedta og endre forbundets «lovverk» i form av vedtekter som beskriver forbundets oppbygging, funksjon og samhandlingsregler.

Landsmøtet har også en viktig kontrollfunksjon, idet de skal vurdere om forbundets virksomhet og økonomistyring i forutgående periode er i tråd med forrige program.

Til slutt er valg av sentrale tillitsvalgte en hovedoppgave for landsmøtet. Forbundsleder, forbundsstyremedlemmer samt medlemmer i sentrale komiteer og utvalg blir valgt etter innstilling fra forbundets valgkomité.

Kandidater til vervene ble presentert i Ergoterapeutens august-nummer.

Begrenset kapasitet på forbundskontoret

Store deler av forbundets ressurser går med til å arrangere landsmøtet. Vi vil likevel gjøre alt vi kan for at medlemmene skal merke dette, men du kan oppleve lengre ventetid enn vanlig. Benytt gjerne post@ergoterapeutene.org for å komme i kontakt med oss.