Digitalt kurs i bruk av Aktivitetskalkulator

Digitalt kurs via Zoom

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med vedvarende energisvikt og/eller smerter å planlegge sin
hverdag ut fra energinivå.

kr2.900

Tariffpolitisk konferanse og TV-samling i Region Sør

Thon Hotel Arendal Friergangen 1,Arendal

Velkommen til tariffpolitisk konferanse og tillitsvalgtsamling i region Sør. Dette er muligheten vi som region har til å påvirke hva som skal forhandles om under hovedoppgjøret 2024.

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i KS, Kommunesektoren

Radisson Blu Atlantic Hotel Olav V'S Gate 3,Stavanger,sørvest

Grunnkurs 2 er et tillitsvalgtkurs hvor vi går nærmere inn på avtaleverket i KS. Du vil få prøvd deg i forhandlinger med rollespill.

Ergoterapeuter og førerkortvurdering 2024 Modul 1

Digitalt

Modul 1. gir en innføring i krav til ergoterapeuters kompetanse og rolle ved vurdering av helsekrav for førerkort. Det gir også en innføring i aktuelt regelverk, metoder og prosedyrer som kreves som grunnlag for ergoterapeuters bidrag ved slike vurderinger.Deltakerne må ha gjennomført modul 1, eller deltatt på det tidligere kurset i «Ergoterapeuter og førerkortvurdering» eller tilsvarende, for å melde seg på modul 2 om Praktisk kjørevurdering og P-Drive.

Ergoterapistudentenes oppstartsseminar

Ergoterapeutene, forbundskontoret Stortingsgata 2,Oslo,Norge

Ergoterapeutene ønsker det nye landsstyret i Ergoterapistudentene velkommen til seminar.