Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Ergoterapeuter og førerkortvurdering 2024 Modul 1

Modul 1. gir en innføring i krav til ergoterapeuters kompetanse og rolle ved vurdering av helsekrav for førerkort. Det gir også en innføring i aktuelt regelverk, metoder og prosedyrer som kreves som grunnlag for ergoterapeuters bidrag ved slike vurderinger.Deltakerne må ha gjennomført modul 1, eller deltatt på det tidligere kurset i «Ergoterapeuter og førerkortvurdering» eller tilsvarende, for å melde seg på modul 2 om Praktisk kjørevurdering og P-Drive.
Hvor og når
Dato
8 mars, 2024 - 6 mai, 2024
Sted
Digitalt
Arrangør
Ergoterapeutene
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
12 februar, 2024

Ergoterapeuter og førerkortvurdering er utviklet av Ergoterapeutene i samarbeid med ergoterapeuter ved Sunnaas sykehus og utviklere av P-Drive (Performance Analysis of Driving Ability) i Sverige. Alt undervisnings materiell vil bli tilgjengelig på en lukket hjemmeside; videoforelesninger, litteratur til forberedelse, øvingsoppgaver individuelt og i grupper. I tillegg vil det bli arrangert livearrangement med utgangspunkt i øvingsoppgaver. Deltakerne må ha gjennomført modul 1, eller deltatt på det tidligere kurset i «Ergoterapeuter og førerkortvurdering» eller tilsvarende, for å melde seg på modul 2 om Praktisk kjørevurdering og P-Drive.

Modul 1. Ergoterapeuter og førerkortvurdering.

Modul 1. gir en innføring i krav til ergoterapeuters kompetanse og rolle ved vurdering av helsekrav for førerkort. Det gir også en innføring i aktuelt regelverk, metoder og prosedyrer som kreves som grunnlag for ergoterapeuters bidrag ved slike vurderinger.

Tema:

 • Ergoterapeuters kjernekompetanse og rolle
 • Aldring og sykdommers effekt på bilkjøring
 • Helsekrav til førerkort og, regelverk og retningslinjer
 • Vurdering av trafikkrelevante kognitive funksjoner
 • Vurdering av førlighet.
 • Intro til praktiske vurderinger og aktivitetsanalyse

Kurset er meritterende for spesialistordningen med 21 timer som ergoterapifaglig kurs.

Oppstart 8. mars 2024 Kurs-siden åpnes og deltakerne får lenke og tilgang til kurset.

Oppbygging:

Kursdeltakerne får gjennom litteratur, videoforelesninger, praktiske øvelser individuelt og grupper samt 3 livearrangement à 2 timer på Teams der deltakerne møter foreleserne.

Forarbeid: lese litteratur og se videoforelesninger.

 1. «Livearrangement» på Teams 18.mars 2024 klokken 15.00 – 17.00
 2. «Livearrangement» på Teams 15.april 2024 klokken 15.00 – 17.00
 3. «Livearrangement»på Teams 29.april 2024 klokken 15.00 – 17.00

Pris:

 • medlemmer kr. 2 500 ,-
 • tillitsvalgte kr. 1 500 ,-
 • ikkemedlemmer kr. 5 000 ,-

Nordiske ergoterapeuter kan delta på kurset og medlemmer av de nordiske forbundene får medlemspris på våre kurs. Ved påmelding klikk ikkemedlem og skriv inn hvor du er medlem under opplysninger. Bor du i Sverige eller Danmark skriv under Postnummer: 0000 og under Øvrig informasjon skriver du din riktige postadresse.

Deltakerne får kursbevis for gjennomført kursmodul.