Kurs i Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP)- på norsk!! – Kurset er fullt

Scandic Hotel Hamar

Velkommen til det første norske kurset i PRPP. PRPP er et standardisert system som ble utviklet av og for ergoterapeuter, for å identifisere menneskers bruk av kognitive strategier, og for å igangsette relevante tiltak for å benytte disse mer effektivt i utførelse av hverdagsaktiviteter. Kurset vil foregå fysisk, på Hamar, og du vil få tilgang til noe digitalt materiell i forkant, og det vil foregå en nettverkssamling på Teams i etterkant.

kr8000

Helsepedagogikk for styrket helsekompetanse i rehabilitering

Scandic Hotell Sandefjord

Vil du kommunisere tydeligere, bli tryggere i å lede grupper eller øke fokus på mestring i rehabiliteringsarbeidet? Da er
prekonferanse i helsepedagogikk noe for deg. Seminaret vil ha en praktisk tilnærming og vise ulike pedagogiske metoder og
arbeidsformer som kan brukes individuelt og i grupper.

kr1195

Grunnkurs 1 for alle tillitsvalgte i alle tariffområder

Quality Hotel River Station Dr. Hansteins gate 7,Drammen

Grunnkurs 1 for alle tillitsvalgte som er ny i rollen eller for deg med erfaring og trenger påfyll.

Kurssted: Quality Hotel River Station, Drammen

Oppstart kl. 10.00 første kurs dag og avslutter 15.30 siste kurs dag.

Digitalt kurs i helsepedagogikk

Digitalt

Kurset er for fagpersoner og brukerrepresentanter i kommuner og sykehus som skal i gang med, driver eller er involvert i lærings- og mestringstilbud individuelt og/eller i gruppe.

Gratis

Å leve med usynlige vansker i hverdagen.

Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus

Det blir presentert metoder og verktøy som ergoterapeuter kan anvende for at personer som har fatigue og kognitive utfordringer kan oppnå økt mestring i hverdagen.

kr1400

Grunnkurs 2 KS for tillitsvalgte i KS, Kommunesektoren

Scandic Nidelven, Trondheim

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i KS, Kommunesektoren

Alle nyvalgte-  og erfarne tillitsvalgte i kommunene. som trenger opplæring, bevisstgjøring og oppfriskning i avtaleverk
Fortrinnsvis bør du ha gjennomført digital introduksjonspakke og Grunnkurs 1

Unios Verneombudskonferanse (VOK) 2023

Scandic Ambasasadeur Drammen Drammen

Unio har i år for 11. gang gleden av å kunne invitere verneombud og hovedverneombud til en todagers verneombudskonferanse, med vekt på vernetjenesten og (hoved-)verneombudsrollen.

Gratis

Grunnkurs 3 for tillitsvalgte – Hvorfor ergoterapi?

Scandic Havet Bodø Tollbugata,Bodø

Skulle du som tillitsvalgt ønske at noe var annerledes på din arbeidsplass? Kom på Grunnkurs 3, og lær noen teknikker for bedre gjennomslag, og øv deg på å forklare hvorfor ergoterapi er viktig for å skape bærekraftige helsetjenester.+

Digitalt kurs i bruk av Aktivitetskalkulator

Digitalt kurs via Zoom

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med vedvarende energisvikt og/eller smerter å planlegge sin
hverdag ut fra energinivå

kr2.900