Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Innføring i bruk av EVA – observasjon, analyse, vurdering og dokumentasjon av aktivitetsutførelse

Deltakerne vil få en innføring i kartlegging av kvaliteten i aktivitetsutførelse med fokus på utførelsesferdigheter. Kurset legger vekt på anvendelse av en felles faglig terminologi for å beskrive og formidle ergoterapeutisk kjernekompetanse.
Hvor og når
Dato
28 september, 2023 - 25 oktober, 2023
Sted
Digitalt
Arrangør
EVA-gruppe og Oslo Universitetssykehus (OUS)
Emne
Ergoterapispesifikk
Påmeldingsfrist
1 september, 2023
Ordinær pris
Kr 2200,-

Online: torsdag 28/09/2023 og onsdag 25/10/2023

Ergoterapi Virksomhetsbasert Aktivitetsanalysesystem (EVA) gir innsikt i de komplekse faktorene som påvirker menneskets aktivitetsdeltakelse og aktivitetsutførelse. EVA består av ulike skjema som brukes til å analysere hele eller ulike deler av menneske-aktivitet-omgivelse (MAO) systemet.

Kurset består av to deler og en utprøvingsperiode:

Torsdag 28. september
kl. 08.30 – 15.30
Del 1: Introduksjon til EVA og vurdering av ferdigheter i aktivitetsutførelse
Utprøvingsperiode
29. sep. – 20. okt.
Gjennomføring, utfylling og innlevering av skjemaer fra minimum to aktivitetsobservasjoner. Frist fredag 20. oktober
Onsdag 25. oktober

kl. 8.30 – 15.30

Del 2: Erfaringsutveksling fra utprøving. Dokumentasjon av EVA-basert vurdering av aktivitetsutførelse. Vurdering av andre faktorer som påvirker aktivitetsutførelse

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund  som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 26 timer til ergoterapispesialist.

Interesse kan meldes til Ellen Gjertsen Clark: EllenGjertsen.Clark@diakonsyk.no