Laster Arrangementer
Fagkurs Ergoterapeutene

Kurs i Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP)- på norsk!! – Kurset er fullt

Velkommen til det første norske kurset i PRPP. PRPP er et standardisert system som ble utviklet av og for ergoterapeuter, for å identifisere menneskers bruk av kognitive strategier, og for å igangsette relevante tiltak for å benytte disse mer effektivt i utførelse av hverdagsaktiviteter. Kurset vil foregå fysisk, på Hamar, og du vil få tilgang til noe digitalt materiell i forkant, og det vil foregå en nettverkssamling på Teams i etterkant.
Hvor og når
Dato
28 august, 2023 - 1 september, 2023
Sted
Scandic Hotel Hamar
Arrangør
Ergoterapeutene Innlandet
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
1 august, 2023
Ordinær pris
Kr 8000,-

PRPP-kartleggingen undersøker hvor effektivt mennesker benytter sine strategier for å bearbeide informasjon i utførelsen av daglige aktiviteter, i to trinn. Kartleggingen i trinn en gir en god oversikt over hvilket trinn som mestres og hvilket trinn som ikke mestres. Dette summeres opp til en mestringsscore, som gir et bilde av hvor mye av aktiviteten som mestres selvstendig. Kartleggingen i trinn to gir et bilde på hvor effektivt personen benytter de ulike strategiene som er nødvendig for aktivitetsutførelsen. Basert på kartleggingen gjør PRPP intervensjonen det mulig å igangsette tiltak relatert til utfordringene som ble identifisert.

Kurset gir sertifisering i bruk av PRPP og er meritterende med 55 timer til ergoterapispesialist.

Pris: medlemmer  8 000,-, ikke-medlemmer 16 000,-. Dette inkluderer kursmateriell og dagpakke på hotellet.

5 dagers kurs med oppfølging på Teams i etterkant.

Bindende påmelding etter påmeldingsfrist.