Ergoterapi til barn og unge

Nettkurs

Nettbasert kurs er et ledd i strategien - ergoterapeuter skal fremme mestring og tidlig innsats for barn og unge.

Nettkurset «Tillitsvalgte og ergoterapeuters kompetanse»

Nettbasert

Dette nettkurset skal gi deg som tillitsvalgt trening i å beskrive ergoterapeuters kjernekompetanse og hvorfor ergoterapi bidrar til deltakelse, inkludering og bærekraftige helsetjenester. Målet er at du som tillitsvalgt skal utforske mulighetsrommet på din arbeidsplass.

Grunnkurs i Parkinson Nett 2024

ParkinsonNet er en tverrfaglig modell for kompetanseheving og bedre behandling av personer med Parkinsons sykdom (PS). ParkinsonNet har fokus på systematisk, praksisnær opplæring og etablering av faglige nettverk med god […]

Arendalsuka: Aldersvennlige boliger – hva skal til?

Aldringsteltet Langbryggen,Arendal

Sammen med Senteret for et aldersvennlig Norge setter vi aldersvennlige boliger på agendaen under Arendalsuka. Vi ser på hvordan boligutviklere og boligbyggelag kan tilrettelegge og bygge boliger til en aldrende befolkning.

Arendalsuka: Oppgavedeling er en viktig del av løsningen

Strand Café Nedre Tyholmsvei 6,Arendal

Ved å bruke bredden av norske helseprofesjoner til å jobbe smartere, kan store deler av den fryktede personalkrisen i helsetjenestene løses og flere pasienter få riktig hjelp til riktig tid.

Digitalt kurs i helsepedagogikk

Digitalt

Brukere, pasienter og pårørende har lovfestet rett til å få informasjon, undervisning og veiledning som fremmer helse, mestring og livskvalitet. Helsepedagogikk handler om å bruke pedagogiske og helse- og sosialfaglige […]

Kurs i helsepedagogikk 2024 for Innlandet

Digitalt kurs via Zoom

Helsepedagogikk handler om å legge til rette for læring, mestring og økt helsekompetanse. Fremtidens helsetjeneste vil trolig i større grad innebære oppfølging av pasienter hjemme, og færre konsultasjoner som innebærer oppmøte ved sykehuset. For at dette skal være forsvarlig, må pasient og pårørende ha tilstrekkelig helsekompetanse, slik at de bedre kan ivareta egen helse hjemme. Helsepedagogisk kompetanse er sentralt for deg som skal bidra i dette arbeidet.

Innføring i arbeidsrett

Thon Hotel Opera

Kurset vil gi deg som tillitsvalgt kunnskaper om sentrale arbeidsrettslige emner som tariffavtalesystemet (Kollektiv arbeidsrett) og inngåelse og opphør av arbeidsavtaler (Individuell arbeidsrett). I tillegg til gjennomgang av relevante lov- og avtalebestemmelser, vil kurset også gi en innføring i juridisk teori og arbeidsrettens plass i rettssystemet, samt praktiske eksempler fra domstolsavgjørelser.

Fagpolitisk Konferanse region Øst

Clarion Collection Hotel Tollboden

Region Øst innkaller tillitsvalgte og inviterer medlemmer til fagpolitisk konferanse i Drammen: " Mestring og deltakelse for ungdom og unge voksne"