Kurs i Perceive, Recall, Plan and Perform (PRPP)- på norsk!! – Kurset er fullt

Scandic Hotel Hamar

Velkommen til det første norske kurset i PRPP. PRPP er et standardisert system som ble utviklet av og for ergoterapeuter, for å identifisere menneskers bruk av kognitive strategier, og for å igangsette relevante tiltak for å benytte disse mer effektivt i utførelse av hverdagsaktiviteter. Kurset vil foregå fysisk, på Hamar, og du vil få tilgang til noe digitalt materiell i forkant, og det vil foregå en nettverkssamling på Teams i etterkant.

kr8000

Helsepedagogikk for styrket helsekompetanse i rehabilitering

Scandic Hotell Sandefjord

Vil du kommunisere tydeligere, bli tryggere i å lede grupper eller øke fokus på mestring i rehabiliteringsarbeidet? Da er
prekonferanse i helsepedagogikk noe for deg. Seminaret vil ha en praktisk tilnærming og vise ulike pedagogiske metoder og
arbeidsformer som kan brukes individuelt og i grupper.

kr1195

Grunnkurs 1 for alle tillitsvalgte i alle tariffområder

Quality Hotel River Station Dr. Hansteins gate 7,Drammen

Grunnkurs 1 for alle tillitsvalgte som er ny i rollen eller for deg med erfaring og trenger påfyll.

Kurssted: Quality Hotel River Station, Drammen

Oppstart kl. 10.00 første kurs dag og avslutter 15.30 siste kurs dag.

Digitalt kurs i helsepedagogikk

Digitalt

Kurset er for fagpersoner og brukerrepresentanter i kommuner og sykehus som skal i gang med, driver eller er involvert i lærings- og mestringstilbud individuelt og/eller i gruppe.

Gratis

Å leve med usynlige vansker i hverdagen.

Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus

Det blir presentert metoder og verktøy som ergoterapeuter kan anvende for at personer som har fatigue og kognitive utfordringer kan oppnå økt mestring i hverdagen.

kr1400

Grunnkurs 2 KS for tillitsvalgte i KS, Kommunesektoren

Scandic Nidelven, Trondheim

Grunnkurs 2 for tillitsvalgte i KS, Kommunesektoren

Alle nyvalgte-  og erfarne tillitsvalgte i kommunene. som trenger opplæring, bevisstgjøring og oppfriskning i avtaleverk
Fortrinnsvis bør du ha gjennomført digital introduksjonspakke og Grunnkurs 1

Unios Verneombudskonferanse (VOK) 2023

Scandic Ambasasadeur Drammen Drammen

Unio har i år for 11. gang gleden av å kunne invitere verneombud og hovedverneombud til en todagers verneombudskonferanse, med vekt på vernetjenesten og (hoved-)verneombudsrollen.

Gratis