Digitalt kurs i bruk av Aktivitetskalkulator

Digitalt kurs via Zoom

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med vedvarende energisvikt og/eller smerter å planlegge sin hverdag ut fra energinivå.

kr2600

Fagdager for ergoterapeuter i revmatologi

Revmatismesykehuset Lillehammer

Årlige fagdager for å styrke og samle vår faglighet på ulike tema innen revmatologi. I år er temaet arbeid og fatigue.

kr750

Å leve med usynlige vansker i hverdagen.

Bikuben konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus

Det blir presentert metoder og verktøy som ergoterapeuter kan anvende for at personer som har fatigue og kognitive utfordringer kan oppnå økt mestring i hverdagen.

kr1400

Digitalt kurs i bruk av Aktivitetskalkulator

Digitalt kurs via Zoom

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med vedvarende energisvikt og/eller smerter å planlegge sin
hverdag ut fra energinivå

kr2.900

Jubileumsseminar for Norsk Forening for Håndterapi – 30 år

Trondheim

Norsk Forening for Håndterapi er en uavhengig organisasjon for ergoterapeuter og fysioterapeuter, som arbeider med
rehabilitering/ habilitering innen håndskader, håndlidelser og håndkirurgi i Norge. NFH ble stiftet i 1993 med hensikt om å skape et
forum for håndterapeuter. I år har foreningen 30 - års jubileum og skal i den forbindelse arrangere et to-dagers jubileumsseminar.

CFS/ME fagdager for ergoterapeuter

Oslo-Meet Ullevaal

Fagnettverk for ergoterapeuter i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste arrangerer årlig fagdager for ergoterapeuter i hele Norge
innen CFS/ME.

Gratis

Digitalt kurs i bruk av Aktivitetskalkulator

Digitalt kurs via Zoom

Aktivitetskalkulatoren er en metode som gjør det mulig for pasienter med vedvarende energisvikt og/eller smerter å planlegge sin
hverdag ut fra energinivå.

kr2.900

Dysfagikurs G/F.O.T.T

Haugesund sykehus

Kurset vil gi deg teoretisk viten og praktiske ferdigheter i bruken av F.O.T.T. (Facial Oral Tract Therapy) som behandlingsmetode for pasienter/klienter med ervervet hjerneskade, som har utfordringer knyttet til svelge, drikke, spise, tale samt pustebesvær.

kr13600

ParkinsonNet grunnkurs

Stavanger universitetssjukehus Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8 4011,Stavanger

Grunnkurs Helse Vest 2024