Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Introduksjonskurs i helsepedagogikk

For helsepersonell i spesialisthelsetenesten og kommune, samt brukerorganisasjoner. Kurset er relevant for de som arbeider utadrettet i opplæring mot pasienter og pårørende, enten individuelt eller i gruppetilbud. Kurset går over tre dager. Kurslederene er utdannet adjunkt med helsefaglig utdanning.
Hvor og når
Dato
2 oktober, 2024 - 30 oktober, 2024
Sted
Helse Møre og Romsdal
Arrangør
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) Ålesund og omegn
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
5 september, 2024

Introduksjonskurs i helsepedagogikk skal kunne sette tilsette og brukarrepresentantar i stand til å gjennomføre og utvikle opplæringstiltak for pasientar og pårørande, i hovedsak gruppebaserte tilbod. Dette for å fremme læring om helse og sjukdom, styrke meistring og gode livsval når sjukdom eller skade oppstår.

Tema på kurset:

  • Helsepedagogikk, undervisning og helsekompetanse
  • Standard metode i organisering av kurs og gruppetilbod
  • Gruppeleiing med øvingar
  • Brukarmedverknad
  • Mestringsteori
  • Korleis naile digital formidling og kommunikasjon
  • Samhandling og nytt innan forsking
  • Presentasjon av individuell-/gruppeoppgåve

Kurset baserer seg på Regional rammeplan for helsepedagogikk i Helse Midt-Noreg (pdf) I tillegg til Rettleiar for digital opplæring for pasientar og pårørande.

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 14 timer som meritterende til ergoterapeutenes spesialistordning.

Program

Kontakt person: camilla.kleppe.eidsa@helse-mr.no

Tid: 02. okt. 2024, 03. okt. 2024, 30. okt. 2024

Sted: Politimester Bendixensgate 54, 6508 Kristiansund