Laster Arrangementer
Fagkurs andre

Læring og mestring 2024: Sammen fremmer vi helse og livskvalitet

Som eneste nasjonale møtearena innen lærings- og mestringsfeltet skal konferansen tilrettelegge for kunnskapsdeling, nettverksbygging og samarbeid for praksisutøvere, forskere, brukerrepresentanter og rammesettere.
Hvor og når
Dato
24 oktober, 2024
Sted
Scandic St. Olavs plass i Oslo
Arrangør
NK LMH
Emne
Ergoterapi
Påmeldingsfrist
29 september, 2024

Sentrale temaer for høstens konferanse er helsekompetansevennlige tjenester, digitale muligheter og ikke minst samhandling og samarbeidet på tvers av fag og erfaring. Gjennom konferansen skal vi høre stemmer fra både myndigheter, praksis- og forskningsfelt, som på hver sin måte bidrar med kunnskap om veier til mer bærekraftige helsetjenester. Se vedlagt program.

Program

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 7 timer som meritterende til ergoterapeutenes spesialistordning.

Kontaktperson og e-post

Hege Sjøvik, hege.sjovik@mestring.no