ungdom-bestefar8336

Hva kan og gjør ergoterapeuter? Og hvorfor?

En god del kjenner ikke til faget eller yrket vårt. Se på det som en mulighet til å dele noen enkle fortellinger.

Hva er viktige aktiviteter i livet ditt?

Ergoterapeuter er mer opptatt av løsninger enn av problemer og leter etter ressurser. Derfor starter ergoterapeuten med å spørre: Hva er viktige aktiviteter i livet ditt – og hvordan du vil delta?

Person, aktivitet og omgivelser

Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser

Ergoterapeuters bidrag til å møte samfunnets og den enkeltes helseutfordringer kan oppsummeres i en setning: Ergoterapeuter bidrar til deltakelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Ergoterapeuter kartlegger personens ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse. Ergoterapeuter støtter deretter personens mestring med motivasjon og trening av konkrete aktiviteter. Ergoterapeuter foreslår forenkling og tilpassing av aktiviteter og vi bidrar til inkluderende omgivelser.

Sammen med deg finner ergoterapeuten løsninger som gjør at du kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig, for enda flere!

Brosjyren «Hva er viktig i livet ditt?»

Forbundsleder Nils Erik Ness om ergoterapeuters kompetanse

Se videoen der Nils Erik Ness på få minutter beskriver ergoterapeuters kompetanse. La deg inspirere til å fortelle din historie om fag og yrke, og hvordan du bidrar til å gjøre hverdagslivet mulig.

Mer informasjon om fag og yrke

Vi har samla informasjon om fag og yrke på ergoterapeutene.org/ergoterapi.