Helsekonferansen 1

Delte betydningen av aktivitet og fellesskap for eldre, med helse-Norge

– Tusen takk for denne anledningen til å snakke om aktivitet og fellesskap for eldre og dermed om deltakelse i hverdagsaktiviteter, som nettopp er ergoterapeutenes kjernekompetanse. Slik innledet forbundsleder Nils Erik Ness på Helsekonferansen på Gardermoen i dag.

I dag delte Nils Erik Ness betydningen av aktivitet og fellesskap for eldre, fra en av de viktigste talerstolene i helse-Norge. Han innledet på regjeringens helsekonferanse på Gardermoen i dag.

«Betydningen av aktivitet og fellesskap for eldre» var temaet som Nils Erik Ness innledet med. Helsekonferansen er helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaugs konferanse, og tilbyr en av de viktigste talerstolene i helse-Norge.

Få med deg Nils Erik Ness sitt foredrag her.

Konferansen har plass til 750 deltakere i sentrale posisjoner i norske helsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet samarbeider om arrangementet som arrangeres på Gardermoen.

6 grunner til at hverdagsaktiviteter er viktig for helsa

Aktivitet od deltakelse for alle! I dag ble forbundslederen døvetolket.

– Hverdagsmestring handler om å kunne utføre gjentagende, meningsfulle og nødvendige aktiviteter i hverdagslivet, kunne forbundslederen fortelle en lydhør forsamling.

Han presenterte og utdypet videre disse seks grunnene til at disse aktivitetene er viktige:

  1. Hverdagsaktiviteter viser vår identitet og våre aktivitetsroller
  2. Hverdagsaktiviteter vedlikeholder helsa vår
  3. Hverdagsaktiviteter organiserer livet vårt
  4. Hverdagsaktiviteter knytter oss til sosialt felleskap
  5. Det styrker opplevelsen av meningsfullhet og motivasjon i treningen
  6. Hverdagsaktiviteter utløser ressurser

Etterlyste satsing på rehabilitering

Forsiden til brosjyren.
Brosjyren «Deltakelse og mestring for eldre». Denne kan du benytte i kontakt med alle som du vil fortelle om ergoterapeuters kompetanse og deltakelse og mestring for eldre.

Avslutningsvis minnet Nils Erik Ness om at Helsedirektoratet dokumenterer nedgang i rehabilitering.
– Det er alvorlig. Vi må satse på rehabilitering der vi kan, pleie der vi må.

Han presiserte at vi ikke får dekket behovet for pleiere og sykehjem framover, uten å prioritere rehabiliterende innsats slik at eldre mestrer hverdagsaktivitetene.
– Ergoterapeutene er klare for innsats, avsluttet han!

Bidra til deltakelse og mestring for eldre i din kommune!

I år er aktivitet og deltakelse for eldre Ergoterapeutenes hovedsatsingsområde. – Bli med på en dugnad for aktivitet og deltakelse blant eldre i din kommune, oppfordrer forbundsleder Nils Erik Ness.