bestefar-ungdom2963

Bli ergoterapispesialist

Dette er siste året en kan søke om godkjenning med Overgangsordningen. Forsinker koronapandemien deg i arbeidet med spesialistsøknaden?

Alle ergoterapeuter er berørt av koronapandemien og har fått endret sin arbeidssituasjon på en eller annen måte. Dersom du på grunn av forhold som kan knyttes til korona-pandemien, ikke har mulighet til å innfri alle planlagte aktiviteter for å få søknaden komplett, må du legge ved en begrunnelse. Spesialistkomiteen vil vurdere å gjøre unntak fra kravene for deg.

Søknadsfrist er uansett 15. september.

Ergoterapeuter er eksperter på hverdagslivet

En ergoterapispesialist har avansert kunnskap om ergoterapi og en styrking innen spesialistområdet. Dette er viktig kompetanse som bidrar til å sikre kvalitet i helse- og velferdstjenestene.

Slik søker du

Ergoterapeutenes spesialistordning omfatter syv spesialistområder. Søknad om godkjenning sendes til post@ergoterapeutene.org.

Godkjenning som ergoterapispesialist gjelder for syv år fra og med vedtak i spesialistrådet. Tjenestene er i rask utvikling og kompetanse er ferskvare. For å beholde spesialisttittelen, må du søke om fornyet godkjenning. Ergoterapeutene oppfordrer alle ergoterapispesialister til å fornye sin godkjenning. Les mer om Ergoterapeutenes spesialistordning