Hvordan kan ergoterapeuter bidra til «Leve hele livet»?

Vårt hovedsatsingsområde i 2019 er deltakelse og mestring for eldre. Vi vil i hele år utvikle materiell som skal gjøre det lettere å sette temaet på dagsorden i din kommune i forbindelse med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Nå får du tilgang til en lysbildeserie som du kan bruke.

Nils Erik Ness i spraglet skjorte som rekker hendene åpent frem.
Forbundsleder Nils Erik Ness oppfordrer ergoterapeuter til å ta mulighetsrommet i bruk.

I år er aktivitet og deltakelse for eldre Ergoterapeutenes hovedsatsingsområde.
– Bli med på en dugnad for aktivitet og deltakelse for eldre i din kommune, oppfordrer forbundsleder Nils Erik Ness i denne artikkelen.

Ny lysbildeserie

Hva er kommunenes utfordringer, hvordan kan kommunene møte disse og hvordan kan ergoterapeuter bidra med sin kompetanse? Dette er spørsmål som medlemmer og tillitsvalgte kan ta opp ved ulike anledninger i sin kommune. Ergoterapeutene har utviklet en lysbildeserie som du kan benytte.

Har du innspill til lysbildeserien kan du kontakte forbundskontoret.

Bruk lysbildene og gi gjerne tilbakemelding om hvordan de kan forbedres.

Brosjyren Deltakelse og mestring for eldre

Hva er det vi særlig kan bidra med, som andre profesjoner ikke har samme kompetanse på? Her er det mange muligheter til å la seg inspirere. Se denne artikkelen på nettsida og siste nummer av Ergoterapeuten.

Forsiden til brosjyren.
Brosjyren «Deltakelse og mestring for eldre». Denne kan du benytte i kontakt med alle som du vil fortelle om ergoterapeuters kompetanse og deltakelse og mestring for eldre.
Last ned brosjyren her.

Du kan

Ergoterapeuters kompetanse

En god del kjenner ikke til faget eller yrket vårt. Se på det som en mulighet til å dele noen enkle fortellinger.

Hva kan og gjør ergoterapeuter? Og hvorfor?

Se videoen der Nils Erik Ness på få minutter beskriver ergoterapeuters kompetanse. La deg inspirere til å fortelle din historie om fag og yrke, og hvordan du bidrar til å gjøre hverdagslivet mulig.

Vi har samla informasjon om fag og yrke på ergoterapeutene.org/ergoterapi.

Ta mulighetsrommet i bruk!

– Når du har definert et mulighetsrom, kan du vurdere hvordan du kan ta dette rommet i bruk, hvilke ressurser og hindringer som finnes, og hvilke
små og store handlinger som skal til for å få dette til, oppfordrer forbundslederen.

Her er det mange muligheter. For eksempel:

  • Delta i faglige diskusjoner med din leder og kollegene dine.
  • Meld din interesse for å delta i prosjekter og planarbeid
  • Se etter muligheter knyttet til kommunesammenslåinger
  • Bruk tilfeldige møter og be om møter med ledere og fagpersoner i kommunen
  • Del og delta i diskusjoner i lokalmiljøet
  • Skriv leserbrev i lokalavisen
  • Send e-post eller kontakt de politiske partiene i forkant av valget.
  • Gratuler de nyvalgte kommunestyrerepresentantene etter valget på en eller annen måte
  • Inviter politiske partier til et lunsjmøte eller «en dag på jobben med en ergoterapeut»
  • Marker Ergoterapiens dag