barn-besteforeldre-vaffel6103

Bidra til deltakelse og mestring for eldre i din kommune!

I år er aktivitet og deltakelse for eldre Ergoterapeutenes hovedsatsingsområde. – Bli med på en dugnad for aktivitet og deltakelse blant eldre i din kommune, oppfordrer forbundsleder Nils Erik Ness.

Vi fremmer helse og gjør folk selvhjulpne. Dette utløser ressurser hos eldre og i kommunene, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

De fleste vil mestre hverdagslivets aktiviteter.
– Vi ønsker å bo hjemme og delta i arbeid og nærmiljø, også når vi blir eldre, slår Nils Erik
Ness fast i siste nummer av Ergoterapeuten.
Han inviterer medlemmer og tillitsvalgte til aktivitet og deltakelse, og viser hvordan mye av aktiviteten i forbundet i år, støtter opp om
dugnaden som medlemmene og tillitsvalgte nå inviteres med på.

– Kommunene står overfor store utfordringer innen helse- og velferdstjenestene. En aldrende befolkning med en mindre andel i yrkesaktiv alder roper på nye løsninger, minner forbundslederen om. Dette er også bakgrunnen for regjeringens kvalitetsreform for eldre, «Leve hele livet».

Hva er mulighetsrommet i din kommune?

Forsiden av fagbladet 2-19.
I Ergoterapeutens april-nummer finner du mer informasjon om ergoterapeuters mulighetsrom og kompetanse i arbeidet med deltakelse og mestring for eldre.

Forbundsleder Nils Erik Ness oppfordrer medlemmene og tillitsvalgte til å avklare mulighetsrommet
som eksisterer i sin kommune ved å reflektere over fem grunnleggende spørsmål, som han utdyper i artikkelen:

 1. Hva er de store helse- og velferdsutfordringene i din kommune?
 2. Hva er politikernes og administrasjonens prioriteringer og planer, og hvordan kan
  ergoterapeuter bidra til å nå disse målene?
 3. Hva er kompetansen til de øvrige helseprofesjonene i kommunen?
 4. Hva er ergoterapeuters spesielle kompetanse på dette området?
 5. Hvem er samarbeids- og alliansepartnere?

La deg inspirere!

Forsiden til brosjyren.
Brosjyren «Deltakelse og mestring for eldre». Bruk når du vil fortelle om ergoterapeuters kompetanse og deltakelse og mestring for eldre.

Hva er det vi særlig kan bidra med, som andre profesjoner ikke har samme kompetanse på? Her er det mange muligheter til å la seg inspirere.

Som vedlegg til fagbladet får alle medlemmer brosjyren «Deltakelse og mestring for eldre» (bildet). Brosjyren kan du benytte i kontakt med alle som du vil fortelle om ergoterapeuters kompetanse og deltakelse og mestring for eldre.

Du kan

For å gå litt mer i dybden kan du la deg inspirere av og låne fra dokumentene:

Ta mulighetsrommet i bruk!

– Når du har definert et mulighetsrom, kan du vurdere hvordan du kan ta dette rommet i bruk, hvilke ressurser og hindringer som finnes, og hvilke
små og store handlinger som skal til for å få dette til, oppfordrer forbundslederen.

Her er det mange muligheter. For eksempel:

 • Delta i faglige diskusjoner med din leder og kollegene dine.
 • Meld din interesse for å delta i prosjekter og planarbeid
 • Se etter muligheter knyttet til kommunesammenslåinger
 • Bruk tilfeldige møter og be om møter med ledere og fagpersoner i kommunen
 • Del og delta i diskusjoner i lokalmiljøet
 • Skriv leserbrev i lokalavisen
 • Send e-post eller kontakt de politiske partiene i forkant av valget.
 • Gratuler de nyvalgte kommunestyrerepresentantene etter valget på en eller annen måte
 • Inviter politiske partier til et lunsjmøte eller «en dag på jobben med en ergoterapeut»
 • Marker Ergoterapiens dag

Oppdater din kompetanse!

Tillitsvalgtkurset «Påvirkningsarbeid for tillitsvalgte i kommunene» som arrangeres i Stjørdal 4. og 5. juni,  gir deg nødvendig kunnskap om hvordan du kan påvirke måten ergoterapeuters kompetanse tas i bruk i din kommune.

Bygg også nettverk med andre medlemmer og tillitsvalgte i din region. Vi får mye mer til sammen enn hver for oss.

Hege Skotte Gjersøe fra Tønsberg kommune i engasjerte diskusjoner under kurset «Tillitsvalgte og påvirkningsarbeid» som ble arrangert i Sandefjord tidligere i april.