barn-kritt6226

Barn og unge vil delta i hverdagslivet!

Lek og hverdagsaktiviteter hjemme, på skolen og i nærmiljøet utvikler identitet, læring og god helse.

Brosjyren «Deltakelse og mestring for barn og unge» er nå tilgjengelig. Brosjyren tar utgangspunkt i  at alle barn og unge har rett til deltakelse og inkludering på alle hverdagslivets arenaer. Ergoterapeuten kartlegger barnets ressurser, interesser, vaner og muligheter for aktivitet og deltakelse, og setter inn tiltak for å fremme dette.

Ergoterapeuter er en del av tilbudet til barn og unge. Dette gjelder ikke bare de tradisjonelle helsetjenestene, men også i barnehagen, skolen og skolehelsetjenesten.

Les mer i Deltakelse og inkludering for barn og unge.