Audhild Høyem disputerer 20. mai

Ergoterapeut og master i helsefag Audhild Høyem disputerer for doktorgraden i helsevitenskap i Tromsø 20. mai. Vi gratulerer og håper mange vil få den og prøveforelesninga med seg.

Audhild Høyem disputerer for doktorgraden og vil offentlig forsvare avhandlingen: «Continuity of care for patients with long-term complex needs – implications for clinical hospital practice.»

Tid og sted

Når: 20. mai kl. 10.15–16.00
Hvor: MH2 Aud.Celebrum, Tromsø

Mer om avhandlingen og disputasen

Prøveforelesning

Prøveforelesning holdes kl. 10.15 på samme sted og har følgende tema:

“Improving continuity of care in hospital settings for people with complex needs: what does the evidence tell us, and what does this mean for the future of care coordination Norwegian healthcare”.

Stadig like stolte

Ergoterapeutene er stadig like stolte for hver ny kollega som går inn i rekken av doktorer. Audhild Høyem er nummer 37, og vi ønsker henne lykke til og gratulerer.

Norske ergoterapeuter med doktorgrad.