Folkehelseinstituttet

Nettundervisning mandag, for helsevirksomheter som driver en-til-en behandling

Folkehelseinstituttet vil i samarbeid med Helsedirektoratet holde nettundervisning om koronaviruset, og hvordan dette bør håndteres i helsevirksomheter med en-til-en pasientkontakt. Tid: mandag. 20. april klokka 14-15.30.

Nettundervisningen er gratis og krever ingen påmelding. Det er bare å benytte lenken nedenfor til Teams.

Dere trenger ikke laste inn eller ha Teams på maskinen deres. Dere trykker på «Se på nettet» som kommer som et alternativ etter at dere har trykket på lenken. Deretter skal dere krysse av for at dere ønsker å delta anonymt:

Delta her!

Tema på kurset

  • Introduksjon med litt om utbruddet om covid-19
  • Om nytt koronavirus og covid-19
  • Hvordan spres smitte?
  • Tiltak for å hindre smittespredning i en-til-en-helsevirksomheter
  • Juridiske aspekter

Om kurset

Det vil bli anledning til å stille spørsmål i underveis i undervisningen, som vil bli svart i etterkant av undervisningen. Det er satt av ca 30 minutter til spørsmål. Spørsmål kan stilles underveis på selve løsningen, eller sendes inn på forhånd til she-konferanse@fhi.no. Det understrekes at undervisningen vil være generell, da helsevirksomheter som driver med en-til-en pasientbehandling omfatter mange ulike typer helsetjenester.

Nettundervisningen vil bli publisert på Folkehelseinstituttets nettsider i etterkant.