NAV lemper på krav om underskrift i hjelpemiddelsaker

Som en følge av korona-pandemien lemper NAV nå på kravet om at søker/bruker skriver under på skjemaer i hjelpemiddelsaker. Ergoterapeutene tok dette opp med NAV mandag.

Unntaket om krav til underskrift varer foreløpig frem til 1. mai 2020 og gjelder for

  • søknad om hjelpemidler
  • bestilling av hjelpemidler (bestillingsordningen)
  • hjelp til vurdering og utprøving
  • kommunens underskrift ved utlevering av hjelpemidler

Les mer på NAVs hjemmesider

Oppfordring fra Ergoterapeutene

Ergoterapeutenes nestleder Tove Holst Skyer, er glad for at NAV har etterkommet vår anmodning.

For å unngå smittespredning og personkontakt strengt, tok Ergoterapeutene kontakt med NAV mandag, for å etterlyse en midlertidig lemping på kravet om signatur på fullmaktsskjema for søknad om hjelpemidler.

I henvendelsen skrev vår nestleder Tove Holst Skyer:
«Vi ber om at Nav Hjelpemidler og tilrettelegging finner en ordning for å unngå behov for signatur, i den spesielle situasjonen vi nå er i. »

Anmodningen har NAV nå etterkommet.

Informasjon om Korona-pandemien

Ergoterapeutene har samlet saker om Korona-pandemien på www.ergoterapeutene.org/covid-19 .