Malin og Ingrid

Fag til lunsj: Covid-19 og ergoterapeutens rolle fra akutt til rehabilitering

Ny korona-relatert «Fag til lunsj» 29. mai klokka 11.

Malin Mongs fra OUS og Ingrid Sundfør fra LHL sykehuset Gardermoen vil i denne lunsjen dele kompetanse og erfaringer fra hvordan ergoterapeuter kan bidra i pasientforløpet til Covid-19 pasienter.

De vil ta opp kartlegging, tiltak, aktivitet som mål og middel, energibesparende arbeidsmetoder, forskning og gi praktiske eksempler.

Etter innledninga blir det mulig å komme med kommentarer og spørsmål.

Delta ved å trykke her

Fint om du møter opp 5 minutter før vi begynner. Innledninga vil bli tatt opp, og er tilgjengelig på vår hjemmeside i en tid etterpå.

Ikke deltatt på Teams-møte tidligere?

Dersom du ikke har Teams på din maskin anbefaler vi deg å trykke «Bli med på nettet i stedet».

Har du ikke deltatt på slike nettmøter før? Les denne veiledninga