Vi støtter LO og YS i streiken Spekter Helse

Ergoterapeutene har i dag sendt en støtteerklæring til LO- og YS-forbundene som er i streik i Spekter Helse.

I støtteerklæringen uttrykker forbundsleder Nils Erik Ness, Norsk Ergoterapeutforbund sin støtte i  kampen for rettferdig pensjon.
«Det er urettferdig og diskriminerende at ansatte med små stillinger ikke får opptjent alderspensjon
 og går glipp av forsikringsordninger knyttet til uførhet og etterlattepensjon, skriver han.»

Hva bør jeg gjøre når andre organisasjoner på arbeidsplassen er i streik? 

Dette spørsmålet, og flere til svarte forhandlingsleder Brit-TorilLundt på i et orienteringsbrev til de tillitsvalgte ved de berørte helseforetakene. I brevet orienterer hun for skikk og bruk ved en streik.

Informasjon om lønnsoppgjørene

Du finner samlet informasjon om årets lønnsoppgjør på ergoterapeutene.org/tariff2019.