Spekter-forhandlingene2

Mer om bruddet i sykehus-forhandlingene

Det ble som kjent brudd i forhandlingene mellom Spekter og Ergoterapeutene 9. mai. Her følger ytterligere informasjon.

Tariffoppgjøret, gjerne kalt A2-forhandlingene berører våre medlemmer i de statlige helseforetakene, samt Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.

Brudd i A2-forhandlingene med Spekter

Den store avstanden mellom krav og tilbud gjorde at det ikke var mulig å oppnå et akseptabelt forhandlingsresultat for Ergoterapeutenes medlemmer i sykehus, overenskomstområdene 10 og 13.
Oppgjøret går nå videre til fase tre, som er de avsluttende sentrale forhandlingene.  Dato for disse forhandlingene er ikke fastsatt.

Hvorfor ble det brudd?

Avstanden mellom partene var for stor.  Vi opplevde heller ikke at Spekter var villig til å forhandle. Vi fikk ett tilbud, og de viste ingen vilje til å gå videre med forhandlinger etter dette.

Spekter tilbød lavere minstelønnssatser enn andre sammenlignbare grupper i helseforetakene. De tilbød å øke stigen til 16 år, men nivået på 16 år var lik det andre har fått på 10 år. Det betyr at ergoterapeuter må arbeide seks år lenger for å oppnå samme lønn som andre når etter 10 år. Dette kan ikke Ergoterapeutene godta.

Andre viktige krav fra Ergoterapeutene ble avvist.

Både NFF og Utdanningsforbundet sto sammen med Ergoterapeutene, og Spekter konstaterte da at de ikke var villige til å forhandle videre på de kravene alle tre organisasjoner mente var rimelige.

Videre fremdrift.

Oppgjøret sendes videre til det som kalles fase tre. Det innebærer at Unio Spekter overtar forhandlingene, og skal forhandle på nytt med Spekter. Dersom det ikke oppnås enighet i fase tre, vil oppgjøret sendes til Riksmekleren.Vi kommer tilbake med informasjon om tidspunkt for fase tre når forhandlingsmøte er berammet.