Spekter-avslutning, Tariffoppgjøret 2018

Enighet for våre medlemmer i Spekter

Ergoterapeutene fullførste sammen med de øvrige forbundene i Unio Spekter, fase 3-forhandlingene med Spekter for våre medlemmer i sykehusene.
– Det har vært krevende forhandlinger, men vi er fornøyde med at vi nå har oppnådd enighet, sier Unios forhandlingsleder Eli Gunhild By.

Billedtekst:

Fra venstre sjeføkonom Stein Gjerding og direktør Spekter Helse, Sylvia Brustad og leder for Unios forhandlingsutvalg Eli Gunhild By og forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio som signerer protokollen for de avsluttende forhandlingene. Forhandlingssjef Brit-Toril Lundt representerte Ergoterapeutene under forhandlingene (Foto: Unio)

Enighet etter forhandlingsbrudd

Det ble som kjent brudd i forhandlingene mellom Ergoterapeutene og Spekter om revisjon av A2-avtalene (overenskomstområde 10 og 13). Ergoterapeutene hadde blant annet fremmet krav om oppjustering av minstelønnssatsene, samt generelle tillegg.  Dermed gikk lønnsoppgjøret til fase 3-forhandlinger som ble gjennomført i Spekter 4. juni.  

Resultatet for våre medlemmer i helseforetakene

Vi kom til enighet med Spekter om følgende resultat: 

Minstelønnssatsene ble oppjustert slik det fremgår av tabellen nedenfor: 

Ny minstelønn pr 1.8. 2018   0 år    4 år  8 år  10 år 
Ergoterapeut  400 000  410 000  433 000  490 000 
Spesialergoterapeut  435 000  455 000  490 000  525 000 
Forhandlingssjef Brit-Toril Lundt har representert Ergoterapeutene i forhandlingene.

Det gis et generelt tillegg på 2%.  De generelle tilleggene er inkludert i ny minstelønn. Ledere med personal- og økonomiansvar gis et generelt tillegg på 5%. Virkningstidspunkt er 1. august 2018.  Protokolltilførslene fra 2016 videreføres.

Protokollen fra forhandlingene

Fornøyd forbundsleder

Forbundsleder Nils Erik Ness er fornøyd.
– Vår forhandlingssjef  har gjort en kjempejobb, og vi har kommet godt ut av det. Takk for flott innsats Brit-Toril, sier en takknemlig forbundsleder i en kommentar.

Se andre tariffnyheter på ergoterapeutene.org/tariff2018