Rom for god reallønnsvekst – Vi har kravene klare

– Det er rom for god reallønnsvekst i 2019, slo Unio-leder Ragnhild Lied fast på Unios inntekstpolitiske konferanse i dag. Ergoterapeutenes krav oversendes nå til Unio

– Det er rom for god reallønnsvekst i 2019, slo Unio-leder Ragnhild Lied fast på Unios inntekstpolitiske konferanse i dag. Det var både KS- og NHO-direktørene enig i.

Unio samler sine tariffutvalg til inntektspolitisk konferanse hvert år. Konferansen skal gi en indikasjon på forventninger i forbindelse med det forestående lønnsoppgjøret, og fungerer som et oppspill til arbeidet i Unios forhandlingsutvalg. Forbundsleder Nils-Erik Ness, forhandlingssjef Brit-Toril Lundt og advokat Berit Førli deltok fra Ergoterapeutenes side.

Forbundsleder Nils Erik Ness deltok på Unios inntektspolitiske konferanse i dag.

Mer om Unios tariffpolitiske konferanse

Ergoterapeuters lønn skal reflektere vår kompetanse

Forbundsstyret i Ergoterapeutene behandlet sist uke de forslag til krav, som skal oversendes Unios ulike forhandlingsutvalg.

– Ergoterapeuters arbeidsbetingelser skal reflektere utdanning, kompetanse og ansvar, samt fremme likestilling og likelønn, sier forbundsleder Nils Erik Ness.

Han minner videre om at ergoterapeuters lønn skal utvikles i tråd med prisutviklingen, slik at kjøpekraften opprettholdes eller styrkes.  Økt reallønn er det samme som økt kjøpekraft.

Lokalt og sentralt

Det er foreløpig ikke tatt stilling til økonomisk ramme for årets oppgjør, forklarer forhandlingssjef Brit-Toril Lundt.

Årets lønnsoppgjør er et mellomårsoppgjør.  Det vil si at det kun er lønn som er gjenstand for forhandlinger. 

– Det er foreløpig ikke tatt stilling til økonomisk ramme for årets oppgjør, forklarer forhandlingssjef Brit-Toril Lundt. Dette har sammenheng med at forhandlingene mellom LO og NHO ennå ikke er gjennomført. 

Ergoterapeutene skal i hovedsak basere lønnspolitikken på sentrale kollektive tariffavtaler, og samtidig utvikle og støtte tillitsvalgte i lokale forhandlinger.